Çinliler At Burcu İçin Neler Söylüyor?

Ying Wen, Epoch Times

HorseArrive1_SMYang_ET

Beş element döngüsüne göre, 2014 tahta atın yılıdır ve bu da hızlı zaferlerin, beklenmedik maceraların ve süpriz dolu aşkların yılı olarak bilinir.

Adsız

Çinliler, atların dünya üzerinde arkadaşlık kurulabilecek önemli varlıklardan biri olduğuna inanırlar.

Zarif at, direk ileri doğru bir devinirliği ve amaçları arzulayan güçlü bir karakteri simgeler. At, bağımsız olmayı en hızlı öğrenen canlılardan biri olarak bilinir. Örneğin bir tay hemen doğduktan sonra 10 dakikalık bir zamandan az bir sürede yürümeye başlar.

At yılında doğanların, genellikle daha üstün bir edaya sahip olduklarına inanılır ve onlar görünüşlerine ve aksesuarlarına stil anlamında daha fazla dikkat gösterirler. Onlar cömerttirler ve har vurup harman savurmayı severler.

Genellikle onlar özgür ruhludurlar, serbesttirler ve her zaman hareket halindedirler ve oradan oraya gezmek için yanıp tutuşurlar. Herşeye karşı tutumları pozitiftir, açık sözlüdürler ve başkalarının önündedirler. İnatçı bir at gibi, üzerlerinde baskı kurulmasını sevmezler. Başkalarından kolay kolay da yardım kabul etmezler.

Açık zihinli bir kişiliğe sahip olarak, geniş çapta arkadaş edinmek onlar için kolaydır. Sahip oldukları konuşma sanatı ve sürekleyicilik yeteneği onları doğal liderler yapar. Çoşku dolu ve nazik doğaları ile diğer insanlarla kolaylıkla ahbaplık kurarlar. Güçlü bir anlama kabiliyetiyle genellikle diğer insanların düşüncelerini sıklıkla okurlar.

Drama, müzik, spor gibi ilgileri çok geniş yelpazadedir. Genellikle atletiklerdir ve spor odaklıdırlar. 

Çok azimli ve yaratıcı kişiler olarak genellikle doğrudan amaçlarına doğru ilerlerler. Yeni becerileri çok kolay ve çok hızlı bir şekilde öğrenirler.  Şaşırtıcı derecede fazla sayıda görevi üzerine alıp, yine şaşırtıcı bir şekilde hepsini yerine getiren kişiliğe sahiptirler. Bu sebeple mükemmel iş adamları olurlar.

Buna rağmen, zorluklar ve baskılar ortaya çıktığında, sabırsız olabilirler ve kolayca yönlerini değiştirebilirler. Tek başlarına iş yapmayı sevmezler ve kucaklandıklarında, kabul gördüklerinde ve takdir edildiklerinde tatmin duyarlar. Maceracı ruhları ile özellikle kritik anlarda, onları etkileyici yapan akıl ve yeteneklerini yavaşlatırlar.

Dahası, kolaylıkla servete sahip olurlar ama sürekli fikir ve stratejilerini değiştirdikleri için onu ellerinde tutamazlar.

Her şeye rağmen, açık ve serbest doğalarından dolayı iyi sır tutamazlar. Diğer insanların mahremiyetini ihlal etme eğilimleri önemli zaaflarındandır. Bir atınki ile aynı dürtüye sahip olarak herşeyi denemeyi severler ama sıklıkla başarısız olurlar. Ne varki, optimistik doğaları ile başarısızlıklara kendilerini kaptırmazlar. Bu yüzden, sonunda hedeflerine ulaşırlar.

Genel olarak, çok üstün yeteneklere sahiptirler ve nasıl çabuk tepki vereceklerini ve olayları etkili bir şekilde halledebileceklerini bilirler. Doğuştan gelen yeteneklerinin mükemmel olduğunun bilinciyle, çoğunlukla başkalarını umursamadan kibirli, bencil ve hırslı davranırlar. Bu yüzden, başkalarının çıkarları pahasına istedikleri şeyleri elde ettiklerinde her hangi bir üzüntü hissetmezler. Bu kişilik özelliği onları en çok durduran şeydir. 

Aşk konusuna gelince, duygularını direk olarak belli ederler. Çok kolay bir şekilde etkilenirler ve bu yüzden çabuk incinmeye meğillidirler. Bu karakter onların başarısız olma sebeplerinden biridir.

Tahta at burcu insanlarının asıl karakterleri ile ilişkili herşeyin mutlu bir dengesidir. Tahta elementi onları daha oturaklı, kızgınlık patlamalarına karşı daha az eğilimli yapar. 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.