Efsanevi Ata Shennongshi

Image via Wikipedia

Antik Çin Hikâyeleri:

Efsanevi Ata Shennongshi Bir varmış, bir yokmuş, 5 bin yıl önce, Jiang adlı bir kabilenin Shennongshi adında bir reisi varmış. Kendisi de bir kabile şefi olmasına rağmen Shennongshi sıradan kabile üyeleri gibi yıl boyu arazide çalışırmış. Tarihteki en eski tarım aygıtı olan sabanı icat ederek ve tarımda büyük gelişme sağlayarak katkı yapması nedeniyle ona Shennongshi, yani kutsal çiftçi atası adı verilmiş.

Shennongshi’nin yaşadığı dönem, ataerkil komün zamanıymış. O dönemde sömürü, eziyet ve baskı yokmuş. İnsanlar eşitlik, dostluk ve sevgi içinde yaşarlarmış. Çin tarih kitaplarındaki kayıtlara göre, Shennongshi iktidardayken erkekler tarlalarda ekin eker, kadınlar ise evlerde kumaş dokurlarmış. Devlet yönetimi için ne zindan ve ne de ceza gerekirmiş. Topluma hâkim olan kral, orduya ve polise de ihtiyaç duymazmış. Shennongshi aynı zamanda Çin’in en eski usta eczacısıymış. Sık sık hastalık içinde kıvranan halkı gören Shennongshi çok üzülürmüş. Çeşitli tahılların insana sağlık verdiğini bilen Shennongshi, çeşitli bitkilerin meyveleri, tohumları, sapları ve köklerinin hastalıkları tedavi edebileceğini düşünmüş. Rivayete göre, Shennongshi bitki ve otları toplamak için dağ yamaçlarında dolaşmış, ot ve bitkilerin özelliklerini anlamak için zehirlenmeyi bile göze alarak bütün ot ve bitkileri tatmış, bazen günde 70 kez zehirlenmiş. “Shennong Ot ve Bitkileri” kitabını derleyip yazmış.

 Kitapta türlü türlü hastalıklar için reçeteler hazırlamış. Shennongshi bir astrolog, takvim uzmanı ve falcıymış. Fuxishi tarafından çıkarılmış 8’lik diyagramı 64’lük duruma getirerek “Guizang” adını vermiş. “Fal Kitabı” anlamındaki “Guizang”, günlük olayların kaydedilmesi ve fal bakılmasında kullanılmış. Kimilerinin ihtiyaç duydukları bazı malları üretemediklerini, kimilerinin ise bazı malları çok miktarda ürettiklerini ve bu durumun çok büyük bir dengesizlik yarattığını görmüş Shennongshi, halkın kendi ürettiği mallarla bir noktaya gelmelerini istemiş. Böylece Çin’de ilk pazar doğmuş.

Halkın iş dışı boş zamanlarında eğlenmesi için Shennongshi beş kirişli saz icat etmiş. Bu tür sazdan, kuşların ötüşü gibi güzel sesler çıkarmış. Sonra oğlu “Çan” isimli bir tür müzik çalgısı bulmuş ve birçok şarkı da yaratmış. Bu tür çalgılar günümüze kadar kalmış. Shennongshi 140 yıl reislik yapmış. Daha sonra yerine imparator Huangdi geçmiş. Shennongshi öldükten sonra Çin’in Hunan eyaleti Changsha kentinde toprağa verilmiş. Ancak mezarına bugün halk Yandi mezarı der.

Kaynak: http://tr.clearharmony.net

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.