Eğitim- Öğretim Kolu’ndaki Memurların Talepleri

 

Memur Sendikalarının Eylemi-Semra Şener/Epochtimestr

Memur sendikaları ile hükümet arasında, memurların 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde dün yedinci oturum gerçekleştirildi. Görüşme öncesi basın karşısına geçen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Teklif 4+4 olsaydı ‘dağ fare doğurdu’ diyecektik” dedi.

Gündoğdu, perşembe günü yapılan pazarlıklar sonucu karara bağlanan 10 maddenin ardından dün yapılan Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolu tekliflerinin görüşüldüğü oturumda “Ek Ödeme” ya da “Eğitim Öğretim Tazminatı/Üniversite Ödeneği” konusunda taleplerini ve tekliflerini yinelediklerini belirtti.

Bakan Çelik, Ek ödeme-eğitim öğretim tazminatı ve üniversite ödeneğini konularında kamu işveren heyetinin teklifini Pazartesi masaya getirileceğini belirtildi.

Dün gerçekleştirilen yedinci oturumda, genele ve hizmet koluna ilişkin olarak aşağıdaki konularda uzlaşı sağlandı.

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Tekliflerinden Görüşülen ve Çözümü Kararlaştırılan Hususlar şunlar:

-Yüksek lisans mezununu öğretmenlere %5, doktoralı öğretmenlere ise %15 oranında artırımlı ek ders ücreti ödenmesi,

-İkili öğretim yapılan okullarda yöneticilere ayda sekiz saat ilave ek ders ücreti ödenmesi,

-Sınav ve komisyon üyeliklerindeki sınırlamaların kaldırılması,

-Rehber öğretmenlerin seminer dönemi ücretlerinin ödenmesi,

-Akademik jüri üyelikleri için ek ders ücreti ödenmesi,

-Eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerinde geçici görevle görev yapanların görevlendirildikleri unvan ile asli görevleri için öngörülen ek ders ücretleri arasında kıyas yapılarak fazla olan ek ders ücretinin ödenmesi, diğer kamu kurumlarına görevlendirilen öğretmenlere ek derslerinin verilmesi,

-Ders görevlerinin çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi veya öğretime değişik nedenlerle ara verilmesi nedeniyle ders görevini yerine getiremeyenlerin bu sürelerde varsa ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması (Kar tatili vb.),

-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki ders dışı eğitim çalışmaları karşısında ödenebilecek toplam ek ders saatindeki yüzde 5’lik sınırın yüzde 6’ya çıkarılması,

-Toplu sözleşme döneminden itibaren ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanan ve İLKSAN’a zorunlu üye olması gereken öğretmenlerin üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi,

-Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneğinin ödenmesi,

-Teknik hizmetler sınıfına dahil edilen personelin özel hizmet tazminat oranları yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personelin teknik hizmetler sınıfında öngörülen tazminatlardan yararlandırılması,

-Örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık 6 saat zorunlu ders saati uygulamasının üç saate indirilmesi,

Üzerinde Kısmen Uzlaşılan Fakat Mali Boyutu/Miktarı Konusunda Son Değerlendirme Yapıldıktan ve Teknik İncelemeler Sona Erdikten Sonra Kesin Kararı Pazartesi Günü Verilmesi Üzerinde Uzlaşılan Hususlar:

-Ek ödeme artışı ya da eğitim-öğretim tazminatı artışı ( Ne oranda artış yapılacağı Pazartesi günü netleşecek),

-İl eğitim denetmenlerine avans verilmesi, (üzerinde teknik çalışmalar devam ediyor; Pazartesi günü itibariyle karara bağlanacak)

Üzerinde Müzakerelerin Devam Ettiği Tekliflerimiz:

-Öğretim elemanlarının üniversite ödeneğinin artırılması,

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği artışı,

-Her altı saate karşılık bir saat ek ders ücreti ödenmesi,

-Ek ders ücret göstergelerinin artırılması,

-Alan dışı derslere giren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi,

-Araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırın kaldırılması,

-Öğretmen çocuklarına ayrılan yüzde 15’lik DPYB kontenjanından öğretmen dışındaki personelin de yararlandırılması.

Kaynak:Eğitim-Bir-Sen

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.