Ekip Ruhu Yerine Rakip Ruhu

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun CHP’li bazı üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları ”Tam Gün”e ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Atıcı, Hükümetin, ”Sağlıkta Dönüşüm Programı” uygulamalarıyla, toplumda olumlu algı yaratan genel sağlık sigortası, aile hekimliği, tam gün gibi yasalar ile kavramların içini boşalttığını, sanki olumlu şeyler yapılıyor havası yarattığını öne sürdü. Atıcı, ”Bu uygulamalarla Hükümet, sağlığı serbest piyasa koşullarında alınır-satılır bir mal, hastaneleri ticarethane, hastaları da müşteri konumuna getirmiştir” dedi.

Sağlıklı yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu ifade eden Atıcı, bu alanı ilgilendiren düzenlemelerin Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılamayacağını belirtti. Atıcı, sağlık personelinin tam süre çalışmasıyla ilgili düzenlemelerin daha önce iki kez yargı tarafından iptal edildiğini, ancak daha sonra bununla ilgili KHK çıkarıldığını anımsattı. Atıcı, CHP’nin 24 Ekimde bu KHK’nın iptali için Anayasa Mahkemesine gittiğini bildirdi.

Atıcı, sağlık çalışanlarının tam süre çalışma adı altında 7 gün 24 saat çalışmaya zorlandığını, önceden ”ekip ruhu” ile çalışma yapılırken, şimdi ”rakip ruhunun” getirildiğini söyledi.

CHP’nin hazırladığı kanun teklifinde, AB normları ve ILO sözleşmeleriyle kanunlarca benimsenen haftalık çalışma saatlerinin dikkate alındığını belirten Atıcı, hastalara müşteri değil, insan gözüyle bakılmasını hedeflediklerini anlattı.

Teklifin, kaliteli sağlık hizmetiyle birlikte iyi bir tıp eğitimi verilmesini amaçladığını ifade eden Atıcı, teklifte sağlık kuruluşlarında taşeron işçi çalıştırılmasına son verilmesini, 4-B statüsünde çalıştırılanların memur kadrolarına alınmasını öngördüğünü vurguladı.

Atıcı, teklifin yasalaşması halinde, aile hekimliği uygulamaları çerçevesinde sözleşmeli hale getirilen sağlık personelinin istemeleri durumunda eski kadrolarına, tam gün yasasından sonra istifa eden hekimlerin de görevlerine geri dönebileceklerini anlattı.

İlgili Haberler

Hastalar müşteri midir?

Kamu hastaneleri KHK ile ticarethanelere dönüştürüldü.

Karatay diyetine göre gece uyurken kilo verebilirsiniz.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.