Ekonomik kriz için alınan 9 önlem

Fot:Adem Altan/Getty Images

Son günlerde gelişmiş  ülkelerde yaşanan olumsuz gelişmeler ekonomiyi kötü yönde etkilemiş, bir haftalık bu dönemde birçok ülkede borsalar hızla değer kaybetmiş, özellikle gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer yitirmiş ve risk primlerinde belirgin bir artış gerçekleşmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu ekonomik krizle ilgili olarak çeşitli tedbirler aldıklarını belirtti.

İşte ekonomik kriz için alınan önlemler.

-Mali disiplin önümüzdeki dönemde güçlendirilerek devam ettirilecektir.

-Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili eylem planı uygulamalarına devam edilecektir.

-İstihdam artırıcı politikalar sürdürülecektir.

-Kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla devam edecektir.

-Özelleştirme Programı kararlılıkla uygulanacaktır.

-İhracata Dönük Üretim Stratejisi, Girdi Tedarik Stratejisi ve İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Stratejisi çalışmaları tamamlanacaktır.

-İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olması için yapılan çalışmalara hız verilecektir.

-Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlara devam edilecektir.

-Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik programlar etkin bir biçimde uygulanacaktır.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.