Falun Gong Zulmünün Kurbanları Birleşmiş Milletlerin Davetiyle İnsan Hakları Konseyinin 13. Oturumuna Katıldılar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 13. Oturumu, 1–26 Mart 2010 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlendi. Bu yıl, Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu (FLGHR) Çin’deki acımasız zulmü yaşayan dört Falun Gong uygulayıcısını davet ederek Çin Komünist Partisinin (ÇKP) işlediği suçları açığa vurdu.

Davet edilen dört uygulayıcı bir sanatçı ve Huangcheng Yayın Firmasının Sanat Bölümü Editörü olan Bayan Huimin Wang, Bayan Siyi Fang, Bay Jufeng Guo, bir mühendis ve Hollanda vatandaşı olan Bay Hongchang Liu’dur. Onlar ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulmü kendi yaşadıkları ile açığa vurdular.

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu (FLGHR) hazırladığı, “ÇKP’nin İlaçlar ile Falun Gong Uygulayıcılarına İşkencesi” adlı rapor ile ÇKP’nin merkezi sinir sistemini yıpratan zehirli ilaçlar kullanarak Falun Gong uygulayıcılarına karşı işlediği suçları açığa vurdu. Rapor insan hakları özel raportörlerine ve her ülkeden gelen temsilcilere sunuldu. Rapor 1088 sağlıklı Falun Gong uygulayıcısına ÇKP tarafından zehirli ilaçlar kullanıldığı ve listelenen Çin’deki 200’den fazla hastanenin zulme katıldığı anlatılmakta.

FLGHR sözcüsü Bay Shizong Chen raporla ilgili, “Bu raporu hazırlamamızın amacı uluslararası toplumun ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yürüttüğü acımasız zulmü daha da açık bir şekilde öğrenmesi yardım etmektir. Rapora olaylarla ilgili evraklarda dâhildir. Bilgiler çeşitli yollardan, kimi zamanda yaşam riskine rağmen Çin’in dışına çıkarıldı. Ama bu sadece buz dağının ucudur. Buna benzer zulme maruz kalmış birçok Falun Gong uygulayıcısı vardır. Gerçek durum bu raporda belgelenenden çok daha ciddidir.” dedi.

Şimdi Finlandiya’da yaşayan Bayan Fang, 2001 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında işkence gördü. Jilin 610 Ofisi ve 465 Nolu Askeri Birliğin gizli ajanları ona enjekte ettikleri bilinmeyen ilaçlar yüzünden şok geçirmesine, dilinin sertleşmesine, kalp atışları yavaşladı, acı, halisülasyon ve görüşünde bulanıklık yaşadı. Hatta ÇKP’nin doktorları bağırsak yapışması bahanesi altında onu ameliyat etmek istediler ama aile üyeleri gelip kendilerine sunulan sözleşmeyi imzalamayı reddettiklerinde ameliyat iptal edildi. O, “Yurtdışına geldikten sonra benden canlı organ toplamak istediklerinin imkan dâhilinde olduğunun farkına vardım” dedi.

Bayan Wang, Falun Gong uyguladığı için Çin’de 7 defa tutuklandı. O, ÇKP’nin zulmünü protesto etmek için dört ay boyunca açlık grevi yaptı. Ona verilen bilinmeyen ilaçlar nedeniyle erkeksi değişimler başladı, gırtlak kemiği büyüdü, sakalları, kol ve bacaklarının üzerinde koyu renk kıllar çıkmaya başladı. Peş peşe dokuz gün boyunca –günde sadece 1 saat uykuyla- uykusuz bırakıldı. Üç gün boyunca çok fazla gürültülü bir odaya kapatıldı. Neredeyse kendini kaybediyordu.

Bay Chen, “O insanların hepsi uygulayıcılara ilaçlar ile suçlar işleyerek Falun Gong zulmüne katılmışlardır. Bu olaylara karışan doktorlar tıp etiklerine karşı şeyler yapmaktalar. Biz, Birleşmiş Milletleri (BM), hükümete bağlı ve hükümet dışı kuruluşları ve vicdan sahibi tüm insanları bu suçları durdurmak ve bu doktorların demokratik ülkelere girişlerine izin verilmemesi için birlikte çalışmaya çağırıyoruz.” dedi.

İnsan Hakları Konseyi, BM sistemini oluşturan 47 üye Ülke ile dünya çapında insan haklarını teşvik etmek, güçlendirmek ve korumaktan sorumlu hükümetler arası bir vücut oluşturmaktadır. Olağan oturumlar sırasında, insan hakları temsilcileri ve birçok uluslararası hükümet dışı sivil toplum örgütleri bir araya gelerek insan hakları üzerine konuşmaktadır. FLGHR, toplantılar sırasında ÇKP’nin Falun Gong zulmünü açığa vuran faaliyetler düzenledi.

Kaynak:      http://tr.clearharmony.net/articles/201003/7352.html

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.