Galatasaray’dan Açıklama!

Galatasaray, mahkeme kararlarıyla ilgili hakkında çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını bildirmek için resmi web sitesinden duyuru yaptı.

Yapılan Açıklama şu şekilde;

Bazı basın organlarında yer alan “Mevcut Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ibrasızlıkla ilgili yerel mahkeme kararının Yargıtayca bozulması sonrası düşebilir” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

Kulübümüzün 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu toplantısı Yönetim Kurulunun 05.04.2011 tarih ve 013 sayılı toplantısında, eski tüzüğün 26.a, yeni tüzüğün 28.1 maddelerine dayanarak almış olduğu karara istinaden yapılmıştır. Bu madde kulübümüz Yönetim Kurulunun kendi inisiyatifi ile seçim kararı alabilmesini öngören düzenlemeye ilişkindir.

Genel Kurulca Mali/veya Yönetsel yönden aklanmama durumunda Olağanüstü Genel Kurula gitme zorunluluğu Tüzüğümüzün 87.22 maddesi ile düzenlenmiş olup, 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan olağanüstü seçim genel kurul toplantısı bu maddeye istinaden yapılmamıştır.

Buradan anlaşılacağı üzere Olağanüstü Seçim Genel Kurul kararı Yönetim Kurulunun kendi iradesi ile alınmış olup mevcut Yönetim Kurulunun statüsünü etkileyecek bir hukuki durum bulunmamaktadır.

Bazı mihrakların, toplumu yanlış yönlendirmeye dönük hem kasıtlı hem de maksatlı haberlerine kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü
Yönetim Kurulu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.