Geçmişten Bugüne Kırım

kırım_forosKırım, Karadeniz’in kuzeyinde bulunan, Kırım yarımadası üzerine kurulu Ukrayna’ya bağlı özerk bir devlettir. Kırım’da kullanılan diller Kırım Tatarcası, Ukrayna dili ve Rusçadır. Tarih boyunca birçok ülke tarafından işgal edilmiştir. İlk kuruluşu  Kimmerler, Antik Yunanistan, İskitler, Gotlar, Hunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Kiev Rus devleti, Bizans Yunanlıları, Kıpçaklar, Osmanlı Türkleri, Altınordu Tatarları ve Moğollar’ın hakimiyeti  ile oluşmuştur.

13. yüzyılda Venedikliler ve Cenevizliler tarafından bir kısmı kontrol ediliyordu. 15. ve 18. yüzyılları arasında Kırım Hanlığı (Kırım Tatarlarının oluşturduğu) ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildi. Daha sonra, Çariçe Katerina tarafından 1783 yılında Rus topraklarına katıldı.

Rusya, 1853-1856 Kırım Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’yla çarpıştı. İttifak güçlerinin Rus Çarı’nın Karadeniz’deki donanma filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol’ü ele geçirmesinden ve uzun süren kuşatmadan sonra Kırım harabeye döndü. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra Kırım, bağımsız Ukrayna’nın bir parçası oldu.

Şu ana kadar Ukrayna yasalarına göre Kırım Anayasası tarafından yönetilen Kırım, bir kısmı Ukrayna’ya bağlı özerk bir Parlamenter Cumhuriyet olarak yönetimine devam etmekteydi.  6 Mart 2014 tarihinde Kırım, Rusya’ya katılma kararı aldı. 16 Mart tarihinde genel referanduma sunulan bağımsızlık ve tanınma çağrısı 85 vekilin katıldığı Kırım Parlamentosu’nun oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Bölgede orta çağın sonunda Kırım Hanlığı’nı oluşturan Kırım Tatarları şimdi nüfusun yaklaşık %13’ünü oluşturarak etnik azınlığa dönüşmüştür. Kırım Tatarları eski Sovyetler Birliği döneminde, Stalin tarafından zorla Orta Asya’ya sürgün edildi. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bazı Kırım Tatarları bölgeye geri dönmeye başladılar.

Bugün, Kırım’da nüfusun yüzde 58’i Rus, % 24’ü Ukraynalı, %13’ü ise Tatar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.