Guo Ziyi, Tek Başına Tang Hanedanlığını Kurtaran Büyük General

İllüstratör: Jessica Chang - Guo Ziyi, Tek Başına Tang Hanedanlığını Kurtaran Büyük General
İllüstratör: Jessica Chang – Guo Ziyi, Tek Başına Tang Hanedanlığını Kurtaran Büyük General

Guo Ziyi (M.S. 697-781), Tang Hanedanlığının orta dönemlerinde ünlü bir generaldi. Kayda değer emekleriyle Tang Hanedanlığı, birçok kritik durumda ayaklanma işgallerinden kurtulmuştu.

Bir defasında isyan birlikleri bir dağı işgal etmişti ve üst kısımda bir yerdelerdi, bu Tang birliklerinin dezavantajına bir durumdu. Guo Ziyi, bölgenin arkasında dört bin atlı süvari sevk etti ve Tang ordusundan ön taraftan geri çekilmelerini emretti. Böylece düşman kendileri için avantajlı taraftan bçlgeyi terketmek için kandırılmıştı. Düşman dağı terkeder etmez, Tang süvarileri burayı işgal etti ve bayrakları değiştirdiler. Sonrasında Tang ordusu U-dönüşü yaparak geri savaştı ve düşmanı hızlıca bozguna uğrattı.

Guo’nun başarısı daha sonra başkaları tarafından kıskanıldı. Hain bir bakan tarafından komplo kuruldu ve İmrarator onun askeri gücünü elinden aldı. Rütbesi indirildikten sonra, Tang ordusu uzaktayken düşman güçleri başkent Chang’an’a sürpriz bir atak düzenledi. İmparator’un Guo’yu tekrar geri almaktan başka çaresi kalmamıştı ve ona düşmanla savaşmasını emretti. Uygun bir ordu olmadan, Guo ön çizgiye kadar sadece yirmi askerle gitmek zorunda kaldı, fakat yolda asker toplamaya başladı. Askeri ünü çok iyi işledi ve başkent civarına gelmeden onbinden fazla takipçi topladı. Bundan sonra, İmparator kaçtı ve başkent iki yüz binden fazla düşman askeriyle alınmış oldu.

Düşman az bir dirençle başkentin alınmasından kuşku duymaya başladı ve Guo onların bu kuşkularından faydalanmaya karar verdi. Başkentin yanındaki dağa bir birlik gönderdi ve on binlerce ateş yığınları yaktırdı, davul çaldırdı ve orduya idman sesleri çıkartırdı. Bu arada şehir duvarından görünecek şekilde, gözlem yapması için büyük bir ordunun sonradan takip etmesi umuduyla

bir süvari gönderdi. Casuslar başkente söylentiler yayması için gönderildi, “General Guo geri döndü! General Guo geri döndü! Tang ordusu geri geliyor!” Bu hilelerle şaşıran düşman, panikle başkentten geri çekildi.

Tang Hanedanlığı Guo yaklaşık yetmiş yaşlarındayken başka bir krizle karşılaştı. İsyan ordusu komşu devletlerle ittifak kurdu ve Tang’e üç yüzbinden fazla güçle her yönden saldırdı. Bir kez daha Gua Tang’I koruması için görevlendirildi ve aceleyle öne geçti. Öğrendi ki isyan birliğinin lideri yakın zamanda hastalıktan ölülmüştü ve düşman orduları arasında anlaşmazlıklar vardı. Bu nedenle Guo, düşman birliklerini bölmenin zamanı olduğuna karar verdi.

Düşman tarafında daha önce Guo ile karşılaşmış ve ona hayranlık duyan lider bir general vardı, fakat Guo’nun öldüğüne dair söylentilere inanmıştı. Bu nedenle Guo, diğerlerinden güçlü protestolar olmasına rağmen, bu generali düşman kampında tek başına ziyaret etmeye karar verdi.

Guo birkaç askerle düşman kampına geldiğinde, hepsinin kanı donmuştu. Guo sakince zırhını çıkardı ve mızrağını koydu, ve generalin kampına doğru yürüdü. General şok olmuştu ama Guo ile karşılaştığı için memnundu. Başarılı bir şekilde Guo, generalin fikrini değiştidi ve birbirleri ile asla savaşmayacaklarına söz verdiler, general ordusunu başkente geri çekti. Bir kez dana Tang Hanedanlığı Guo tarafından tek başına kurtarılmıştı.

General Guo Ziyi 85 yaşında vefat etti ve herkesten büyük bir saygı kazandı. İmparator, katkılarından dolayı ona çok minnettardı ve Guo’nun ailesine ve soyuna büyük bir itibar gösterdi. Ölümünden sonra Guo, popüler dinde tanrısallaştırıldı.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.