Harflerin Titreşimi

Fotoğraf: Getty images
Fotoğraf: Getty images

5000 yıllık tarihe sahip Çin’de eskiden beri çocuk doğduğunda “isim koyucular” çağrılır ve çocuğun ağlamasını dinleyerek ve astrolojik hesaplar yaparak çocuğu tamamlayan ve ona pozitif etki yaratacak bir isim koyulurdu.

Birçok farklı kültürde çocuk 5-6 yaşlarına geldiğinde, çocuğun karakterine uygun bir isim koyulurdu. Bazı kültürlerde çocuğa kendi ana ismi haricinde 1-2 veya daha fazla göbek isim verilir. Bizde ise birinci derece akrabaların ismini yeni doğan bebeğe koymak bir gelenektir.

Uzmanlar Cengiz, Mete, Savaş gibi isimlerin çocuklarda negatif titreşimler verdiğine dikkat çekiyor, ayrıca Peygamber isimlerinin çocuğa ağır gelebileceği belirtiliyor. Eğer anne ve babalar bu isimleri koymak istiyorlarsa; ikinci ve daha modern bir isim koymaları da tavsiye ediliyor.

Yabancı, söylemesi zor veya alaycı isimlere sahip çocukların okulda ve hayatta zorlandığı bir gerçek. İsmin anlamı, soyad ile olan dengesi ve içinde barındırdığı harfler, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir.

Özellikle marka uzmanları da bu konuda yoğun araştırmalar yapıyor.

Harflere göre titreşim özelikleri şu şekildedir:

A: Yüksek titreşim – atılganlık ve mantık enerjisine sahiptir

B: Güçlü önseziler – pozitif enerjiye sahiptir

C: Sanata yatkınlık enerjisine sahiptir

Ç: Zevk ve sefaya düşkünlük enerjisine sahiptir

D: Üstün güçler – hırs ve dayanıklılık enerjisine sahiptir

E: Güçlü iletişim, üzüntü ve sevinci bir arada yaşama enerjisine sahiptir

F: Sakinlik ve güvenirliği temsil eder

G: İnatçılık – gerginlik ve üstün güçler enerjisine sahiptir

H: Sakinlik ve hayattan sert ders alma enerjisine sahiptir

I/İ: Hassas, kırılgan enerjiye sahiptir

J: Kapris ve kıskançlık enerjisine sahiptir

K: Başarılı ve ün sahibi olma enerjisine sahiptir

L: Sanatta kabiliyet enerjisine sahiptir

M: Ticarete yatkınlık enerjisine sahiptir

N: Üstün güçler, sağduyulu kişilik enerjisine sahiptir

O: Gizemli enerjiye sahiptir

Ö: Devamlı engellenen bir enerjiye sahiptir

P: Özgüven enerjisine sahiptir

R: Sert görünüş ve yapı enerjisine sahiptir

S: Hayalperest ve aşkta başarılı bir enerjiye sahiptir

T: Ketum, içe dönük bir enerjiye sahiptir

U: Zenginlik, bolluk ve işlerini ağır yapma enerjisine sahiptir

Ü: Başarısı devamlı engellenen bir enerjiye sahiptir

V: Aklına geldiği gibi davranma enerjisine sahiptir

Y: Geçmişi devamlı yaşama ve güçlü kişilik enerjisine sahiptir

Z: Bilimsel araştırma ve okumayı seven; akademik başarı enerjisine sahiptir

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.