Kamu Hastaneleri KHK ile Ticarethanelere Dönüştürüldü

BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken

BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kamu Hastaneleri Birliği yasası ile ilgili parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Kamu Hastaneleri Birliği yasasının Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Resmi Gazete’nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Baluken, AKP hükümetinin neo-liberal politikalara uyum sağlamak amacıyla yangından mal kaçırır gibi toplumun tümünü ilgilendiren yasaları KHK ile yasalaştırmakta ve açık bir hukuk ihlali yapmakta olduğunu iddia etti.

Söz konusu yasa ile kamu hastanelerinin il düzeyinde tek çatı altında toplandığını ve başlarına yönetici niteliklerine sahip genel sekreter ve hastane yöneticilerinin (CEO’lar) getirildiğini söyleyen Baluken, holdinglerde olduğu gibi bu CEO’ların fonksiyonunun hastanenin kârını artırmak olduğunu, böylelikle kamu hastanelerinin piyasa mantığı ile çalışan ticarethanelere döndüğünü belirtti.

Baluken “KHK ile kamu hastaneleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma vatandaşın ve sağlık emekçilerinin de sınıflandırılması anlamına gelmektedir. Özel hastane deneyimi bizlere sınıflandırılan hastanelerin elini vatandaşın cebine daha fazla attığını göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Tam gün yasası ile ortaya çıkan sağlık emekçilerinin özlük haklarına yönelik saldırıların, bu KHK ile daha da derinleştiğini iddia eden Baluken ayrıca, “Deniz Feneri” benzeri birçok yapının sağlık alanına girmesinin de yolunun açıldığını belirtti. Baluken “Vatandaş için ‘hak’ olan sağlık hizmeti ‘sadaka’ haline getirilerek, biat kültürünün devamlılığı sağlanmak istenmekte, vatandaşın onuru ile oynanmaktadır.” dedi.

Baluken sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP zihniyeti, halk için sağlık hizmeti anlayışının dini vecibelerini yerine getirmiş ve bu anlayışı gömmeye hazırlanmaktadır. Ama şunu bilmelidir ki parti olarak herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, anadilinde ve ulaşılabilir sağlık hizmeti taleplerimizi savunmaya, sağlık alanındaki özelleştirmelere karşı olmaya, sağlık emekçileri ve onların örgütleriyle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz.”

İlgili Haberler

Hastalar müşteri midir?

Ekip ruhu yerine rakip ruhu

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.