MEB Ders Kitaplarında Ayrımcılık ve Nefret Söylemi İfadeleri Yer Alıyor

BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Milli Eğitim Bakanlığı’nın basmış olduğu tarih ders kitabında Süryanilere ve Ermenilere yönelik, içinde nefret söylemi barındıran ayrımcı ve hakaret dolu ifadelere dikkat çekmek amacıyla BDP Milletvekilleri ile birlikte parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Dünya üzerinde yaşayan bütün halkların eşit olduğunu söyleyen Dora, diğer halklara hakaret etmenin, onları aşağılamanın insan hakları ihlalinden başka bir şey olmadığını belirtti.

Dora “Orta Öğretim 10. Sınıf öğrencileri için hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 04-05-2009 gün ve 67 sayılı kararı ile ders kitabı olarak okutulmaya karar verilen ‘Ortaöğretim Tarih’ ders kitabı, açık ve net bir şekilde insan haklarına aykırı bir dille yazılmıştır. Kitap, içinde nefret söylemini barındıran, Süryanileri ve Ermenileri karalayan düşünceler içermektedir. Bu karalamaların Milli Eğitim Bakanlığı’nın basmış olduğu, okutulması zorunlu bir ders kitabında yer alması ayrıca düşündürücüdür” diye konuştu.

Dora, kitapta, Süryanilerin dış güçlerle işbirliği yaparak Osmanlı’ya karşı ayaklandığı, vatan hainliği yaptıklarını iddia eden ifadeler yer aldığını anlatarak, ”Öğrenciler bu metinleri okuyarak ülkede yaşayan halkları nasıl sevebilir, onlara nasıl saygı duyabilir? Bu ifadelerin bütün liselerde okutulan zorunlu bir tarih kitabında yer alması ülkenin geleceği açısından korkutucu değil midir?” diye sordu.

Kitapta Ermeniler için de benzer sözler kullanıldığını, bu ifadelerin halkları ancak birbirine düşman kılabileceğini kaydeden Dora, ”Aldığı bu eğitimle düşüncesi kirlenen bir genç, kapı komşusu Süryani ya da Ermeni hakkında ne düşünecektir? Bu kitabı okuyan Süryani ya da Ermeni gençlerin bu ülkeyle barışık yaşaması mümkün olacak mıdır?” dedi.

Dora, Süryanileri, Ermenileri ve diğer halkları düşman ve vatan haini olarak gösteren bu eğitim anlayışından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Dora, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundan bir yetkilinin, ”sözü edilen ifadelerin biraz sert olduğunu ama gerçekleri yansıttığını söyleme gafletinde bulunduğunu” iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le dün bu konu hakkında görüştüğünü belirten Dora, ”Sayın Bakan, 2009 yılında basılmış olan ilgili kitabın kendi bakanlık döneminde basılmadığını, içerikten dolayı kendisinin de rahatsız olduğunu ifade etti. Bu konuda hakaret içeren ifadelerin müfredattan çıkarılması için harekete geçeceğini bana iletti. Çocukların ve gençlerin önyargılarla dolu bir dünyada büyümemeleri için Sayın Bakanın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.