MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru HES’lerin Tekrar İncelenmesi Gerektiğini Belirtti

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, bütün bölgelerdeki HES’lerin tekrar incelenmesi ve küçük ölçeklilerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, “Son yıllarda ülkemizde küçük ölçekli ırmak, çay, dere gibi yerlere kurulmaya çalışılan HES (Hidro Elektrik Santralleri) bir örneğini Erzurum ili Tortum ilçesi, Bağbaşı beldesinde görüyoruz. Bağbaşı’ndaki Ödük çayı üzerine kurulmaya çalışılan HES projesine yöre halkı toplu şekilde karşı çıkarak günlerdir eylem yapıyorlar. Bağbaşılılar kurulacak HES’lerin kendilerini susuz bırakacağını, bölgelerinde kuraklık olacağını ifade ederek çevreye, organik tarımlarına sahip çıkıyorlar.” diyerek konuşmasına başladı.

MHP grubundan üç milletvekili, il ve ilçe yönetemindekiler ile beraber yöreyi ziyaret ettiklerini söyleyen Doğru, ziyaretlerinde Bağbaşı halkının bu HES projesi dolayısıyla büyük zarar gördüğünü ve mağduriyet içerisinde olduğunu gördüklerini ifade etti.

Birçok yerde halkın karşı çıkmakta olduğunu söyleyen Doğru, “Bağbaşı beldesindeki bu durum örnek teşkil ettirilerek bütün bölgelerdeki HES’ler tekrar incelenmeli ve küçük ölçekliler ortadan kaldırılmalıdır.” dedi.

Doğru’nun, HES’lerin hayata geçmesiyle meydana geleceğini düşündüğü zararların bazıları şöyle:

“Bölge ekolojisinde önemli değişimler oluşacak yumuşak iklim yapısı karasallaşıp, serleşebilecektir.

Su döngüsü değişecek, yeraltı ve yer üstü su dengeleri ve kalitesi olumsuz etkilenecek kuraklık baş gösterecektir.

Bölge yaban bitki ve hayvan çeşitliliği büyük zarar görecektir.

Ormanlar ve tarım alanları su döngüsü ve iklimsel değişimden olumsuz etkilenecektir.

Çayır meralar kuruyacak hayvancılık olumsuz etkilenecektir.

Küresel ısınmaya bölgenin direnme gücü kalmayacaktır.

Irmak yatağındaki arazi toprak istismarcılarınca işgal edilecektir.

Tarım alanları parçalanacak ve binlerce dönüm tarım ve orman alanı proje sahasının etkisine girecektir.

Bölge estetik ve görsel değerlerini yitirecek, turizm değerleri kaybolacaktır.”

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.