Öğrenciler Kampüste Toplantı ve Gösteri Yapabilir

Hatay İdare Mahkemesi, 21 Mayıs 2012 tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  Kampüsünde toplantı ve gösteri yapan bir grup öğrenciye verilen okuldan uzaklaştırma cezasına karşı açılan dava sonucunda,  kampüste toplantı ve gösteri yapma hakları olduğu yönünde karar verdi.

YÖK disiplin yönetmeliğine göre kampüs içinde gösteri ve toplantı yapan 64 öğrenciye okul idaresi tarafından okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin idare mahkemesine açtıkları yürütmeyi durdurma davası öğrencilerin lehine sonuçlandı.

Hatay barosuna kayıtlı Avukat Bülent Akbay,  39 öğrenci adına Hatay İdare Mahkemesi’ne açtığı davada bir ay süreyle öğrencilerin okuldan uzaklaşılmasına itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Açılan dava sonucunda Hatay İdare Mahkemesi, öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakları olduğu yönünde karar verdi.

Hatay İdare Mahkemesi  Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bir ay süreyle okuldan uzaklaştırılmasını konu alan davanın gerekçesinde “Öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma hakkı vardır. Bu anayasal ve yasal bir hak olup yönetmelikle bu hak kısıtlanamaz. Bu hak aynı zamanda uluslararası hukukun koruduğu temel bir haktır. Bu hak demokrasinin vazgeçilmez prensiplerinden biridir” denilerek öğrenci disiplin yönetmeliğinin hukuksal dayanaklarını da ortadan kaldırdı.

Hatay İdare Mahkemesi’nin  verdiği kararda şöyle denildi:

“Davacının bir temel hak niteliğinde olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullandığı, dosyadaki belgelere bakıldığında da davacının terör, şiddet, asayişi bozma gibi hareketlerle bu hakkı suistimal edici bir davranış içinde bulunmadığı, Anayasa, yasalar ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine uygun biçimde kullanılan bir hakkın ise bir Yönetmelik kuralı ile suç addedilerek hem de davacıyı yine temel bir hak olan eğitim hakkından mahrum bıraktıracak şekilde bir uygulama yapılmasının da demokratik bir hukuk devletinde düşünülemeyeceği sonucuna varılmakla, davaya konu disiplin cezası işleminin bu yönüyle de hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, Mahkememizce davaya konu işlemin icrasının, yukarıda değinildiği üzere temel bir hak niteliğinde olan eğitim hakkını ihlal edeceği ve bu durumun da telafisi güç veya imkansız zararlara sebep olabileceği kanaatine varılmıştır.”

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.