ÖSYM Başkanı Ali Demir İçin Danıştay’a Müracaat

YGS’deki şifre” iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, “YGS’deki şifre” iddialarıyla ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılması istemiyle ilgili itiraz dilekçesini, Danıştay 1. Dairesine gönderilmek üzere YÖK Başkanlığına gönderdi.

Dilekçede, YÖK Başkanlığının, 23 Haziran 2011 tarihli kararı ile ÖSYM Başkanı Ali Demir ile sorumluluğu tespit edilebilecek diğer görevliler hakkında, 2011 YGS’de, 6114 sayılı Kanun’un 9/3. maddesinde yer alan “soruların hazırlanması da dahil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdürler” hükmünün gereklerini yerine getirmede kusurlu davranışlarda bulundukları; talimatlara aykırı hareket ettikleri, derecesi ve katkısı net bir biçimde birbirinden ayırt edilemeyecek ölçüde ihmali tutum ve davranışların sübut bulduğu ve görev gereklerini yerine getirmede ihmal ve gecikmelerde bulundukları saptamasında bulunulduğu aktarıldı.

Dilekçede, hakkında soruşturma izni istenen kişilerin suç işleme kasıtlarının, dosyada bulunan delillerin takdirinin ve suçun unsurlarının değerlendirilmesinin Cumhuriyet Başsavcılığı makamına ait olması nedeniyle soruşturma izni verilmemesine dair kararın kaldırılması talep edildi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.