Seçilme için 18 Yaş Teklifi Hazır

AK Parti milletvekilleri tarafından oluşturulan ve seçilme yaşının 18’e düşürülmesini öngören Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

SBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 258 AK Parti’li milletvekilinin imzasını taşıyan Anayasa değişikliği, milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesini, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin oy kullanmasının önün açılmasını, ayrıca askeri öğrenciler, er ve erbaşların oy kullanmasına ilişkin usul ve esasları da kapsıyor. Bu kapsamda askeri personelin ve askeri öğrencilerin oy kullanmasıyla ilgili esasların Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleneceği belirtildi. Milletvekili seçilmeye engel olan Anayasa’daki ”yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olma” ibaresi de ”askerlikle ilgisi bulunanlar” olarak değiştiriliyor.

Hakimler ve savcıların, yüksek yargı organları mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlilerinin, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin ve silahlı kuvvetler mensuplarının ”görevlerinden çekilmedikçe” milletvekili adayı olamayacaklarına ilişkin hüküm de ”görevlerinden çekilmedikçe veya istifa etmedikçe” olarak değiştirileceği bildirildi. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bu Anayasa değişikliği  yapılacak ilk mahalli idareler genel seçiminde uygulanabilecek.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.