TBMM Yarın Yeni Başkanını Seçecek

12 Haziran’da yapılan milletvekili seçiminin ardından oluşan 24. Dönem parlamentosu yarın TBMM’nin yeni başkanını seçecek. Yeni TBMM Başkanı bu görevi üstlenen 25. kişi olacak.

TBMM Genen Kurul, yarın saat 14.00’de yeni TBMM Başkanı’nı seçmek üzere toplanacak. Milletvekilleri TBMM Başkan adayları AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve AK Parti Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal için oy kullanacak.

Anayasa hükümlerine göre, TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak oylamaların ilk ikisinde adaylardan birinin üye tamsayısının üçte iki (367) çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamazsa yapılacak üçüncü turda seçilebilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

BAŞKANLIK DİVANI OLUŞACAK

Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak.

TBMM İçtüzüğü’ne göre, Başkanlık Divanı 1 başkan, 4 başkanvekili, 7 katip üye ve 3 idare amirinden oluşuyor. Ancak Danışma Kurulunun teklifi üzerine katip üye ve idare amirlerinin sayısı artırılabiliyor.

23. Dönem’de divanda 17 üye görev alıyordu. Bu dönem de Divanın aynı sayıda üyeden oluşmasına karar verilirse AK Parti’ye 10, CHP’ye 4, MHP’ye 2, BDP’ye ise 1 üyelik düşecek. Divan 16 kişiden oluşursa; AK Parti 10, CHP 4, MHP ve BDP birer üyeyle; 18 kişiden oluşursa AK Parti 11, CHP 4, MHP 2, BDP ise 1 üyeyle temsil edilecek.

61. HÜKÜMET

TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı’nın oluşmasının ardından 61. Hükümet’in kuruluş ve güvenoyuna ilişkin süreç işleyecek. Bakanlar Kurulunun belli olmasının ardından Hükümet programı TBMM Genel Kurulunda okunacak. Program okunduktan 2 tam gün geçtikten sonra görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin bitiminden 1 tam gün sonra ise güvenoylaması yapılacak.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.