Türkiye Artık 7 Coğrafi Bölgeye Ayrılmayacak

Vikipedi

Lise 12’inci sınıfların coğrafya kitaplarında 7 coğrafi bölge kaldırıldı. Değişiklik, bölgelerin kendi sınırları içinde benzerlik göstermemesi ve bir bölgenin diğer bölgeden özellikleri itibarıyla tam olarak ayrılamaması sebebiyle yapıldı.

Türkiye coğrafyasını kitaplarda bölgelere ayırmadan anlatma kararı alan Bakanlık, bu kapsamda Türkiye coğrafyasını; iklim, bitki örtüsü ve toprak gibi doğal özelliklere göre belirledi. Yeni uygulama ile 7 coğrafi bölge tarih oldu. Lise müfredatındaki değişiklik henüz ilköğretim müfredatında gerçekleşmedi.

12’inci sınıflarda anlatılan 7 coğrafi bölgeden birisi olan Marmara’nın nüfusu net olarak bilinmiyor.Bilecik Marmara bölgesinde kalmasına rağmen topraklarının bazı bölümleri Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’de yer alıyor. Bilecik gibi toprakları farklı bölgelerde bulunan bir çok il bulunuyor. Bölgeler arasında nüfus karmaşasının yanı sıra iklim karmaşası da yaşanıyor. Ege Bölgesi’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin iç kısımlarında karasal İklim etkili. Bakanlık bölge ayrımını kaldırırken yerine yeni bölgeler koymadı. Bölgeler arasındaki ilişki daha net ortaya çıkarılacak. Bölgeler fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklere göre derslerde anlatılacak

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.