Türkiye Olimpik Günde Koşuyor

Olimpik hareketin doğum günü olarak kabul edilen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) önderliğinde tüm dünyada ‘Olimpizm’ temalı etkinliklerle kutlanan “Olimpik Gün”  Türkiye genelinde Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Manisa, Mersin, Trabzon olmak üzere toplam 9 İlde bugün koşu ve yürüyüşlerle kutlanacak.

Tarihi ve Tanımı

“23 Haziran 1894” tarihinde, Pierre de Coubertin ve arkadaşları modern olimpik hareketi başlattı.

IOC’nin de doğum tarihi olarak kabul edilen “23 Haziran”, 20 yıldır global bazda yaklaşık 205 ülkede “Olimpik Gün” olarak kutlanır.

“Olimpik Gün”;  hiçbir ulusa, kişiye veya olaya atfedilmemiş bir “sosyal harekettir”.

“Herkes içindir” ve “içi tamamen olimpik değerler” ile doludur. Köklerini eşitlikten alan Olimpizm’in sahiplendiği yüksek hayat anlayışını benimseyen herkese açıktır. Hiçbir fark ve ayrımcılık gözetilmez.

Katılımcılar parkurları koşarak veya yürüyerek tamamlayabilirler. Ana amaç, Olimpizm ideolojisini sahiplendiklerini göstermek adına “katılmak ve parkuru tamamlamaktır.”

Amacı

Olimpik hareketi kutlamak ve olimpik değerleri, temel olimpik ilkeleri, olimpik tüzüğün özünü kitlelere “OLİMPİK DENEYİM YAŞATARAK” aktarmaktır.

“Olimpiyat Oyunları”na katılmadan da “OLİMPİZMİ” yaşama, “OLİMPİK RUHU” hissetme şansını verir. “Olimpik İnsan” yetiştirmemizi sağlar.

Olimpik Gün, herhangi bir spor etkinliğinden daha derin ve güçlü bir misyona sahiptir. Bugüne kadar hayata geçirilmiş en kapsamlı “eğitim projesidir”.

Olimpik değer ve ilkeleri, olimpik tüzüğün özünü anlamamızı, sahiplenmemizi ve bu yaşam felsefesini  içselleştirerek günlük yaşamımızın her kesitine yansıtabilmemizi öngörür.

“Olimpik Gün Koşusu” na katılmak, bu ideolojiyi sahiplenmenin, benimsemenin ve desteklemenin ifadesidir… Evrensel bir mesajdır.

Ana hedef; “EN ÇOK SAYIDA İNSANA ULAŞABİLMEKTİR”.

İlkeleri

Eşitlik (Non-discrimination): Olimpik Hareket sporun hiçbir ayrımcılık olmaksızın yapılabilmesini sağlamayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik (Sustainability): Olimpik Hareket sürdürülebilir ekonomik, toplumsal ve çevresel gelişimi teşvik eden programlar düzenler ve yürütür.

İnsancıllık (Humanism): Olimpik Hareket’in faaliyetleri insanları ilginin merkezine yerleştirerek spor yapmanın bir insan hakkı olarak kalmasını sağlar.

Evrensellik (Universality): Spor herkese aittir. Olimpik Hareket, tüm kararlarında ve eylemlerinde, sporun bireyler ve toplum üzerinde yaratabileceği evrensel etkiyi dikkate alır.

Dayanışma (Solidarity): Olimpik Hareket, etki alanı dâhilindeki meselelere anlamlı ve kapsamlı bir toplumsal çözüm yaratan programlar geliştirmeyi amaçlar.

Spor, eğitim ve kültür arasında ittifak (Alliance between sport, education and culture): Olimpik Hareket, spor, kültür ve eğitimin birleştiği noktada doğan Olimpizm ruhunu teşvik etmeyi amaçlar.

Olimpik Değerlerin Tanımı

Mükemmeliyet (Excellence)

Kişinin oyun sahasında ya da profesyonel arenada “elinden gelenin en iyisini yapması” anlamını taşır. Sadece kazanmayı değil; aynı zamanda katılımda bulunmayı, kişisel hedeflere doğru ilerlemeyi, günlük yaşantımızda en iyisi olmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalamayı ve güçlü bir vücut, beyin ve iradenin sağlıklı birleşiminden faydalanmayı içerir.

Dostluk (Friendship)

Bizi sporu dünyanın dört bir yanındaki bireyler ve insanlar arasında karşılıklı anlayış aracı olarak görmeye teşvik eder. Olimpiyat Oyunları insanlığı politika, ekonomi, cinsiyet, ırk ve din alanlarındaki farkların üstesinden gelmeye ve bu farklılıklara rağmen dostluk kurmaya teşvik eder.

Saygı (Respect)

Bu değer kendinize, kendi bedeninize, başkalarına, kurallara ve yönetmeliklere, spora ve çevreye saygıyı kapsar. Sporla ilgili olarak, saygı fair play’in yanı sıra dopinge ve diğer ahlak dışı davranışlara karşı savaşı içerir.

 

Resmi site:http://www.olimpikgun.com

Yoruma kapalı.