TÜSİAD: 2011 Yılı İlk Çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Hızı Yüzde 11

TÜSİAD’dan 2011 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla raporu sonuçları ile ilgili basın bildirisi yayımlandı:

“Türkiye ekonomisinde, 2009 son çeyrekte başlayan güçlü büyüme eğilimi 2011 yılının ilk çeyrek döneminde de devam etmiş ve sabit fiyatlarla GSYH yıllık büyüme hızı %11 olarak gerçekleşmiştir. Son altı çeyrek dönem boyunca devam eden büyüme sürecinde, yıllık büyüme oranı 2009 dördüncü ve 2010 üçüncü dönemlerinde %5’in üzerinde gerçekleşirken, diğer dört dönemde %9’un üzerine çıkmıştır. Bu hızlı toparlanma ve büyüme dönemi, 2010 yılı için Türkiye ekonomisini, büyüme rakamları açısından Avrupa ekonomileri arasında ilk sıraya yerleştirmiştir. Güçlü büyümenin devamı niteliğindeki 2011 ilk çeyrek büyüme oranı neticesinde, Türkiye ekonomisi, büyüme oranları itibarıyla dünya ekonomileri arasında ilk sıraya yükselmiştir.

Dünya genelinde rekor niteliği taşıyan bu bir dönemlik büyümede, “özel sektörün dinamizmi” temel belirleyici güç olarak öne çıkmaktadır.  Yıllık olarak %16,1 oranında büyüyen iç talep bileşenlerine bakıldığında, özel sektör sabit sermaye oluşumu harcamaları (yıllık %38,3) ve tüketim harcamaları (yıllık %11,4) öne çıkmaktadır.

İhracattaki %7,7 oranındaki yıllık artışa karşılık, ithalatta meydana gelen %27 oranındaki artış, dış talebin GSYH içindeki katkısının negatif yönde devam etmesine neden olmaktadır. İthalat artışının bir önceki döneme göre daha da hızlanması, ihracattaki büyümeyi gölgede bırakmış ve dış talebin negatif yöndeki katkısı 5,5 puan olarak gerçekleşmiştir.

GSYH büyüme hızında, 2011 ilk çeyrek itibarıyla gerçekleşen çift haneli oran, aynı dönem cari işlemler dengesindeki gelişmelerle ile birlikte değerlendirildiğinde, cari işlemler açığının GSYH’ya oranının %8’i aştığı gözlenmektedir. Büyüme rakamları bu perspektiften değerlendirildiğinde, güçlü iç talep ve artan emtia ve enerji fiyatlarının, dış denge ve fiyat istikrarı sürdürülebilirliği açısından dikkate alınması gereken gelişmeler olduğu görülmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, TÜSİAD, dış dengeye bağlı olarak, makro istikrarın ve fiyat istikrarının korunacağı varsayımı altında, sene başında açıkladığı iyimser senaryo çerçevesinde, 2011 yılı büyüme beklentisini %6,6 olarak korumaktadır.”

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.