Yapılan bir araştırmaya göre 4 Yaşındaki Çocuklar İronik Konuşmaları Anlayabiliyor

Son yapılan araştırma, 4 ve 6 yaş aralığındaki çocukların, ailelerinin kullandığı ironik dili anlayabildiğini gösterdi.

Çocuklarla konuşurken ironi kullanırsak acaba bunu anlayabilirler mi? Son yapılan araştırmaya gore çocuklar, 4 yaşındakiler de dahil olmak üzere, konuşmada kullanılan en az bir çeşit ironi şeklini anlayabiliyorlar. Araştırmacılar, iğneleyici sözlerin çocuklar tarafından gayet iyi anlaşıldığını keşfettiler.

British Journal of Development Psychology’de yayınlanan daha onceki yıllarda yapılmış olan bir araştırmada ise, 8-10 yaş arası çocukların ironiyi anlamadığı sonucuna varılmıştı. Montreal Üniversitesi’nin doktoralı öğrencisi Stephanie Alexander, yapılan basın toplantısında, önceden yapılmış bu araştırmaların çoğunlukla laboratuvar ortamında yapıldığını ve daha çok iğneleyici sözler üzerine odaklandığını söylerek, şimdiki çalışmada ise çocukları evlerinde 4 çeşit mecazi anlatım olan; abartma, üstü kapalı söz, iğneleme ve cevabı açık olan soru şekillerini kullanarak gözlemlediklerini belirtti. Alexander, Utah Üniversitesi’nden Dr. Holly Recchia, Concordia Üniversitesi’nden Dr. Nana Howe ve Waterloo Üniversitesi’nden Dr. Hildy Ross ile birlikte çalışarak tam 39 ailenin, aile içi diyaloglarının ses kayıtlarını inceleyerek bu sonuca ulaştılar.

İncelenen ailelerde yaşı en büyük olan çocuklar ortalama 6, en küçükleri ise 4 yaş civarındaydılar. Her ailede diyaloglar 6 adet 90’ar dakika olarak kaydedilerek, daha sonra bunlar araştırmacılar tarafından incelenmeye alındı. Araştırmacılar, daha büyük yaştaki çocukların ailelerinin kullandığı ironik dili daha rahat anladığını ifade ederken, diğer bir yandan da 4 yaşındaki çocukların bile kendi konuşmalarında ironik formları kullanmaya başladıklarını söylediler.

Alexander  çocukların anlayışının, eskiden inandığımızın aksine, şu anda çok daha bilge ve gelişmiş olduğunu belirtti.

Orjinal metin:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42861/

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.