Yoğun Bakım Hastaları ‘Yer Yok’ Diye Geri Çevrilmeyecek

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve diğer kamu kuruluşlarına ait, bünyesinde yoğun bakım hizmeti verilen tüm yataklı sağlık tesislerinde hastaların yer olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevkini öne geçilmesi için tebliğ yayınlandı.

Tebliğe göre yoğun bakımda tedavi görmesi gereken erişkin, çocuk, yeni doğan ve branş yoğun bakım hastası olduğuna bakılmaksızın, sağlık tesisinin ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları taşıması halinde başka bir sağlık tesisine sevk edilemeyecek. Bu hastalar, öncelikle bu sağlık tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarında tedavi edilecekler.

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Yataklı Sağlık tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında tebliğ 20 Temmuz 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle yoğun bakım ünitelerinde görevli sorumlu uzman tabibin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Görevli sorumlu uzman tabipler hizmetin koordinasyonu ve organizasyonunu bir bütün halinde planlanıp yürütülmesi sorumluluğunu ve organ donörü olabilecek hastalar hakkında organ nakli koordinatörünü önceden bilgilendirme yükümlülüğünü de taşıyacaklar. Tebliğ ile yoğun bakım ünitelerinde organ bağışının artırılmasına yönelik önlemler de alınmış oldu. Bu birimlerdeki görevli uzman tabipler , organ bağışçısı olabilecek hastalar hakkında , organ nakli koordinatörünü bilgilendirmekle de yükümlü olacaklar.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Hücre ve Kan Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Halil Yılmaz Sur düzenlemenin, organ bağışının artırılması amacıyla yoğun bakımlarla diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanmasını da öngördüğünü bildirdi. Organ bağışının artırılması için yoğun bakım ünitelerindeki hastaların yakından takibinin büyük önem taşıdığı, yapılan düzenlemeyle de potansiyel donör adaylarının atlanmaması hedefleniyor.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.