2B’ler Rayiç Bedelin Yüzde 4o’ına Alınabilecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

2B’ler Rayiç Bedelin Yüzde 4o’ına Alınabilecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman vasfını yitirmiş 2B arazilerinin satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen tasarının yasalaşması halinde; ‘‘Peşin ödeyen rayiç bedelinin yüzde 40’ına 2B’nin sahibi olabilecek. İhtilaf ortadan kalktığı için 2B’ler ipotek ettirilerek kredi çekilebilecek ve böylece yatırımda kullanılabilecek. 2B statüsündeki tarla sahipleri artık devletten doğrudan gelir alabilecek. Devlet 2B’lerin satışından 15-20 milyar lira arasında gelir elde edilecek.’’

Bakan Eroğlu, AK Parti’nin ilk iktidara geldiği 3 Kasım 2003 yılından beri bir türlü çözülemeyen 2B arazilerinin satışıyla ilgili sürecin nasıl geliştiğini anlattı.

Orman Kadastrosu’nun belirleyeceği 2B tanımıyla sorunun çözülemediğini, tapu kadastro bilgilerinin de önemli olduğunu ve bu nedenle de Tapu Kadastro bilgilerinde değişiklikler yapıldığını ifade etti. Kanunla 2B alanlarındaki tespitin, hak sahipleri ve alanların ölçümü ve devamında tescil işlemlerinin tapu kadastro ve orman kadastro tarafından ortak yapılmasının kararlaştırıldı. Bu şekilde birlikte çalışmalar sonucunda sorunu çözdüklerini ifade etti. Kanunun hazırlanmasının ardından Bakanlar Kurulu’nda 2-3 kez sunum yaptığını ve Muhalefet partilerini de ayrı ayrı bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

2B’ler Yatırım Yapılabilecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, düzenlemenin tamamlanması halinde 2B’leri işleten çiftçilerin devletten doğrudan gelir desteği alabileceğini, 2B statüsündeki tarla ve arsaların da ipotekte kullanılarak, yatırımda kullanılabileceğini ifade etti.

Eroğlu yasanın çıkması halinde sürecin şu şekilde işleyeceğini açıkladı. ‘‘Tespit edilen bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak. Taksitli yapılan satışlarda, satış bedelinin yüzde 10’u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecek. Eğer 3 ay içerisinde başvurulmazsa hak sahipliği devlete geçmiş olacak. Bakan Eroğlu, 2B arazilerinin satışıyla toplam 15-20 milyar arası gelir elde edileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Elde edilen gelirin kriz ortamında doping etkisi yaratacağını, piyasaya büyük bir rahatlama ve hareket getireceğini, ayrıca da yurt dışından büyük bir kaynak beklediklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan incelemeler sonucu 410 bin hektarlık 2B alanının çıktığını; içinde yollar kamu binaları, dereler gibi yerler çıkarıldığında 300-310 bin hektar alanın kaldığını anlattı. Tasarının ilk halinde rayiç bedelin yüzde 70’i üzerinden satış yapılmasının ön görüldüğünü, görüşmelerde bu oran yüzde 50’ye çekildi. Son olarak 2B hak sahibi peşin öderse rayiç bedelin yüzde 40’ına arsa ya da arazinin sahibi olacak.(NTV Haber) 

 

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.