Anayasa Mahkemesi 4+4+4’ün İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi  4+4+4 iptal istemini 2. kere reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin ‘4+4+4’düzenlemesiyle ilgili ‘şekil’ yönünden yaptığı itiraz başvurusundan sonra düzenlemenin bu kez ‘içerik’ yönünden iptali için yaptığı itirazı da reddetti.

Anayasa  mahkemesi CHP’nin ‘esas’ yönünden iptalini istediği 4+4+4 sisteminin ‘Anayasaya aykırılık’ iddialarını düzenlemenin, anayasanın ‘laik ve sosyal hukuk devleti’, ‘eğitim öğrenim hakkı’ ve ‘eşitlik’ ilkelerine aykırılık oluşturmadığına oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesin olduğu için CHP’nin itiraz hakkı bulunmuyor. Böylece, 4+4+4 sisteminin uygulanmasının durdurulması imkansızlaştı.

Anayasa Mahkemesinden iptali istenen hükümler şöyleydi:

-Mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğine ilişkin hükmü,

-İlköğretimin, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olduğuna ilişkin hükmü,

-İmkan ve şartlara göre ortaokulların, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabileceği hükmü,

-İlköğretim kurumlarının dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluştuğunu öngören hüküm ile ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatının, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacağına ilişkin düzenleme,

-“Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir” hükmü,

-“FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir” hükmü.

(Kaynak: Akşam, Milliyet)

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.