Antik Çin: Bilgelerin Müzik Enstrümanı Guqin

Çin Ay Festivalinde, iki Çinli Kız Guqin çalıyor. (China Photos, Getty Images)
Çin Ay Festivalinde, iki Çinli kız Guqin çalıyor. (China Photos, Getty Images)

Antik Çin’de, bir müzik enstrümanı eğlenceden ziyade meditasyon için çalınırdı. İnce ve sakin müzik kişisel gelişim için çok faydalıydı çünkü bu hem çalanı hem de dinleyeni yüksek bir ruhani seviyeye taşıyordu.

Guqin veya diğer adı ile Qin bunun için çok uygundu. Guqin, zither ailesine ait yedi telli geleneksel bir Çin müzik aletidir. Bu efsanevi müzik aletinin Çin’de yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişi vardır.

Qin’i ustaca çalabilmek, bir kişinin, kaligrafi, satranç ve resim sanatına ek olarak kişisel gelişim yolunda sahip olması gereken 4 yetenekten birisi olarak kabul edilirdi.

Geleneksel Çin kültüründe, insanlar zarif müzik çalmaya odaklandıklarında, meditasyon yapmak gibi bir durum olurdu ve bu durum onları spritüel bir diyara götürürdü. Bu, bir kişisel gelişim metoduydu.

Bilge, aydın kişiler ve akademisyenler kişisel gelişimlerinde ilerlemek için bu müzik aletini çalarlardı. Örneğin Konfüçyüs’ün (M.Ö. 551-479) Qin çaldığı söylenir.

Çin kültürünün başlangıç yıllarında hüküm süren Sarı İmparator Huang Di’nin (M.Ö. 2696-2598) Qin çaldığı ve hatta bu müzik aletinin icat edilişinde katkısı olduğu iddia edilmektedir.

Bilge kişiler ve akademisyenler Qin’i geleneksel Çin kültürünün özünü tek başına temsil edebilen bir müzik aleti olarak tanımlamışlardır.

Geçmişi ve kullanımı

Qin genellikle bir metreden biraz daha uzundur. Bir başı, omuzu, gövdesi, ince bir beli ve sonuna doğru bir anka kuşunu andıran bir yapısı vardır.

Kavisli üst tarafı gökyüzünü, alt kısmı ise dünyayı temsil eder. Geleneksel olarak Qin’in beş teli vardır bunlar demir, tahta, su, ateş ve toprağı yani beş elementi temsil eder.

Yedi telli Qin (M.S. 1000) daha sonra icat edilmiştir. Modern Qin’in genellikle yedi teli vardır.

Qin’i çalmak isteyen bir kişi binden fazla parmak tekniği kullanması gerekir. Bu sebeple dünyanın en karışık ve çalması en zor müzik aletlerinden birisidir.

Sesleri geniş bir yelpazede oluşturmak için parmaklar ile telleri çekmek, basmak ve okşamak gerekir. Bu şekilde örneğin akan bir su sesi oluşturulabilir.

Kültürel Miras

2003 yılında Qin müziği UNESCO tarafından insanlık mirası olarak kabul edilmiştir. Qin’in hangi tarihte icat edildiği tam olarak bilinmiyor ancak arkeolojik kazılarda M.Ö. 2500 yılında Qin müzik enstrümanları bulunmuştur. Ayrıca birçok eski kayıt ve hikayeler, bu müzik aletinin M.Ö. 3000‘de Çin’de var olduğunu göstermektedir.

Yazan: Christine Ford ve Alex Wu, Epoch Times

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.