Çin Rejiminin Organ Nakli “Mucize”si Ardındaki Gerçekler

2014-11-20-china

“Bir hayat için, sekiz kişi hayatını kaybetti.”

İnsan hakları avukatı David Kilgour, Çin’deki canlı organ toplama uygulaması üzerine yürüttüğü araştırması hakkında konuştuğu her defasında, sesindeki üzüntüyü gizleyemiyor. Kilgour, Kanlı Kampanya kitabının yazarlarından biri ve Kanada Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi eski Sekreteridir.

2003 yılında, 32 yaşındaki bir adama Shanghai’daki 1 Nolu Halk Hastanesinde böbrek nakli yapıldı. Fakat antikor sorunu yüzünden sekiz gün içinde dört böbrek nakledilmesine rağmen vücudu hepsini reddetti.

Üç ay sonra, hastaneye geri döndü ve bir kez daha dörtten fazla böbrek nakil denemesi sonucu, vücudu nihayet birini reddetmedi. Ameliyatları yapan cerrah şu anda Nanjing Askeri Bölgesi Fuzhou Genel Hastanesi başkan yardımcısı ve üroloji bölümünün başkanı olan Tan Jianming’di.

Tan ayrıca, Çin Askeri Organ Nakli Merkezinin müdürü ve Çin Diyaliz Transplantasyon Derneği Genel Sekreteri olup, Çin Ulusal Kliniğine bağlı En Büyük Organ Nakli Bölümünün kurulmasına da liderlik etmiştir.

Tan, tek başına 4,200’den fazla böbrek nakli gerçekleştirdi ve 2014 yılında 9. Hekimler Ödülünü de kazandı.

Aynı zamanda Hepatobilier Cerrahi bölümü başkanı olan baş cerrah Jiang Yi’ye gore, beş hasta ile eşleşen karaciğerler zaten bulunmuş ve hastanede onlar için bekliyordu. Beş “donör” aynı gün “öldü” ve beşinin karaciğeri de 17 saat içinde başarılı bir şekilde nakledildi.

Kapsamlı bir organ bağış sistemine sahip Batı’da bile uygun karaciğerlere bu kadar hızlı ulaşılabilmesi mümkün değildir. Çin’de ölümden sonra bedenin bozulmaması bir gelenektir ve bu nedenle ülkede güçlü bir organ bağış sistemi yoktur. Oysa, organ nakli ameliyatlarının sayısı ise, askeri hastaneler, silahlı polis hastaneleri ve sivil hastanelerde her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü (WOIPFG), 28 Ekim 2014 tarihinde yayınladığı “Komünist Rejimin Askeri ve Silahlı Polis Hastaneleri, Çin’deki Canlı Falun Gong Uygulayıcılarından Organ Toplama Uygulamasına Katıldı” adlı raporunda, Nanjing Askeri Bölgesi Fuzhou Genel Hastanesinin bu eyleme katılımı ile ilgili daha fazla ayrıntıdan bahsetti.

Hastane, 1979-1998 yılları arasında 40 adet yıllık ortalama ile 808 böbrek nakli gerçekleştirdi. Bu sayı 2000 sonu ile 2004 arasındaki beş yıldan daha az bir süre içinde toplamda 887 böbrek nakli ile adeta roket hızıyla artarak ortalama 177’ye çıktı. Zulümden önceki ve zulüm sırasındaki yıllık oran farkı 4,5 kattan daha fazladır. Organ nakillerinde 100% başarı oranı mümkün olmadığından, aslında raporda bahsedilenden daha fazla böbrek toplandı.

Pennsylvania Üniversitesi Biyoetik Merkezi eski müdürü Profesör Arthur Caplan, Çin’de sık sık yaşanan ve son on yıldan fazla süredir devam eden organ toplama uygulamasının “talep üzerine öldürme” ve “insanlık için bir utanç” olduğunu söyledi.

ABD’li araştırmacı ve “Slaughter” (Katliam) adlı kitabın yazarı Ethan Gutmann ise, Falun Gong uygulayıcılarının organları toplanmak üzere öldürülüp öldürülmediklerinden ziyade, öldürmenin ne kadar büyük ölçüde olduğu, ne kadar fazla kişinin öldürüldüğü ve bunun hala devam ediyor olmasına odaklanmak gerektiğini söyledi.

Eski Komünist Lider Jiang Zemin’den Doğrudan Emir

Çin Halk Kurtuluş Ordusu genel Lojistik Bölümünden sorumlu eski Sağlık Bakanı Bai Shuzhong, Komünist Parti eski lideri Jiang Zemin’den, Falun Gong uygulayıcılarının öldürülmesi ve organlarının toplanması emrini  telefondan aldığını söyledi.

Bai, “Bu emir Başkan Jiang’dandı. Onun emri altında, çoğumuz Falun Gong’u ortadan kaldırmak için bir sürü iş yaptık. Adil olmak gerekirse, böbrek nakilleri askeri (hastaneler) ile sınırlı değildi” dedi. Telefondaki ses kaydı, 2014 yılının Eylül ayında Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü (WOIPFG) tarafından yayınlandı.

Çin’de isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da 2013 yılının Ağustos ayında yabancı medyaya eski Ticaret Bakanı Bo Xilai ve Almanya’daki Çin Büyükelçiliğinden bir yetkili arasında geçen bir konuşma kaydını verdi.

Bo Xilai’nın Ticaret Bakanı olarak Almanya’yı ziyareti sırasında yapılan kayıt, Jiang Zemin’in Falun Gong uygulayıcılarının organlarının zorla toplanmasını emrettiğini teyit etmektedir.

1999 yılının Temmuz ayında eski Çin Komünist Partisi lideri Jiang Zemin, Falun Gong’a karşı acımasız bir zulüm kampanyası başlattı. Onun zulüm için defalarca tekrarladığı sözler: “Onların itibarlarını karalayın, ekonomik yönden iflas ettirin ve fiziksel olarak yok edin ve [öldüklerinde bile] kimliklerinin doğrulanmasına gerek yok, doğrudan bedenlerini yakın.”

Çin devlet medyası, İkinci Askeri Tıp Üniversitesi Doğu Hepatobilier Cerrahi Hastanesi başkanı ve karaciğer naklinde bağışıklık reddetme araştırmasını yürüten Wu Mengchao’nun vücudun karaciğer naklini reddetmesini önlemek için bir yol bulduğunu bildirdi. O, 2010 yılı sonuna kadar 4,000’in üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirdi. Jiang Zemin, Wu Mengchao ile dört defa bir araya geldi ve onu “Model Tıp Uzmanı” ve birinci sınıf kahraman madalyası ile ödüllendirdi.

Çin Askeriyesi Organ Toplama ve Nakil Ticaretinde Teşkilatlandı ve Adeta Sanayileşti

Canlı Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplama uygulaması, Bo Xilai tarafından Liaoning Eyaleti, Dalian Şehrinde Komünist Partinin emniyet müdürü olduğu dönemde yaratılan şeytani bir “buluş” idi. Askeri ve polis gücünün üst düzey liderleri tarafından desteklenen uygulama sanayileşti ve paraya çevrildi.

Çin askeri ve silahlı polisine kadar genişleyen bu büyük suçu halktan gizlemek için askeri üstlerin içinde büyük toplama kampları, hapishaneler ve zorunlu çalışma kampları inşa edildi.

Shenyag Askeri Bölgesi Lojistik Bölümünde çalışan askeri bir doktor, yabancı medyaya Shenyang Şehrine bağlı Sujiatun’dakine benzer hatta daha da büyük gözaltı tesisi ya da kampı olduğunu söyledi. Sujiatun, bir gazeteci ve Sujiatun Hastanesinde kornea toplama üzerine uzmanlaşmış eski bir cerrahın karısı tarafından 2006 yılının Mart ayında açığa çıkarılan organ toplama suçunun işlendiği yerlerden ilki oldu.

Mektupta “Jilin Eyaletinde 6721S nolu kampta 120,000 Falun Gong uygulayıcısı ve diğer muhalifler hapsedilmekte. Jilin Eyaletine bağlı Changchun Şehri, Jiutai Bölgesindeki bir toplama kampında ise 14,000 mahkum var. Bu mahkumlar ‘devlet düşmanı’ olarak sınıflandırılmakta. Falun Gong uygulayıcılarına artık insan gibi değil de, organ toplama ve nakil sanayi için hammadde ya da ticari ürün gibi davranılmakta” yazılıydı.

Halk Kurtuluş Ordusu Genel Lojistik Bölümü, canlı organ bankası gibi merkezi bir veri tabanı kurdu. Veritabanı, gözaltına alınan Falun Gong uygulayıcılarının kimlik bilgileri, kan grubu ve diğer ilgili bilgilerini içeriyordu.

Genel Lojistik Bölümü, kampların gizliliği, hastaneler için organların kullanılabilirliği, organların ulaşımı, hesap ve güvenliğinden sorumludur. Askeri ve polis hastaneleri, organ toplama sektörünün en büyük oyuncularıdır. Bir vitrin görevi üstlenen sivil hastanelere organ satışı, yabancı nakil hastalarını çekmek için daha küçük karlarla gerçekleştirilmektedir.

Kimliğinin verilmesini istemeyen aynı askeri doktor 60,000’den fazla sahte gönüllü organ bağışı formları oluşturulmasının emredildiğini itiraf etti ve “Çin’deki mevcut organların gerçek sayısı devlet medyasında yayınlananın en az üç katıdır. Eğer hükümet bir yılda 30,000 vaka olduğunu söylüyorsa, gerçek sayı yılda 110,000 olabilir” dedi. Ayrıca Çin’in küresel organ ticaret ağının merkezi olduğunu ve 2000 yılından bu yana dünya çapında gerçekleştirilen nakillerde kullanılan organların %85’inden fazlasını sağladığını söyledi.

Aynı zamanda birkaç hekimin bu sektördeki başarılarından dolayı generalliğe terfi edildiğini bile söyledi.

Yasadışı Büyük Kârlar

Çin Askeri Genel Lojistik Bölümü, 2000 yılında talep üzerine taze organ sağlamaya başladığından beri, Çin’deki askeri ve sivil yüzlerce hastane, kar elde etmek için nakil işine atladı; hatta bazı küçük ya da özel hastaneler bile organ nakli yapmaya başladı.

2014 yılının Eylül ayında Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütünün internet sitesinde, anakara Çin’de 231 hastane ve 2007 hekimin zorla organ toplama uygulamasına katıldığının tespit edildiği bildirildi.

Örgüt, gazete ve dergilerde yayınlanmış tıbbi araştırma makaleleri, hastanelerin internet sitelerinde kamuya açıkladıkları sayılar ve istatistiklere dayalı daha da derinleştirerek yürüttüğü araştırmalar sonucunda, Çin’de 800’den fazla hastanede organ nakli tesisi olduğu ve bugüne kadar 160.000 böbrek, 36.000 karaciğer ve 120.000 kornea naklinin gerçekleştirildiğini tahmin etmektedir.

Bu nakillerin büyük çoğunluğu, -yedi askeri bölgedeki 12 genel hastane, ordunun önemli branşlarına ait genel hastaneler, askeri tıp üniversitelerine bağlı hastaneler, sayılı askeri ve eyalet silahlı polis hastaneleri ve Merkezi Askeri Komisyona ait genel hastane de dâhil olmak üzere- askeri hastanelerde gerçekleştirildi.

Yüz askeri hastanede en az 60.000 böbrek nakli ve 11.300 karaciğer nakli tamamlandı.

Örneğin, İkinci Askeri Tıp Üniversitesine bağlı Shanghai Changzheng Hastanesi, 2013 yılı sonunda 4.230 böbrek nakli gerçekleştirdiğini bildirdi.

İkinci kademe bir hastane olan Hebei Eyaleti, Qinhuangdao Şehrindeki 281 Nolu Halk Liberal Ordusu Hastanesi, 2007 yılının Nisan ayında “personel ve ekipman eksikliği ve yetersiz cerrahi oda büyüklüğü”ne rağmen 28 defa aynı anda altı ile dokuz böbrek nakli gerçekleştirdiğin iddia etti.

Jinan Askeri Bölge Genel Hastanesi Üroloji Bölümü başkanı ve cerrah Li Xiangtie, 24 saat içinde 16 böbrek naklini tamamlayarak bir rekora imza attı.

İkinci Askeri Tıp Üniversitesine bağlı Shanghai Changzheng Hastanesi, 2003-2006 yılları arasında ciddi hepatit olan hastalar için 120 karaciğer nakli yaptığını iddia etti. Hastane, hastanın hastaneye girdikten sonra en hızlı eşleşen karaciğeri sadece dört saat içinde bulduğunu iddia etti.

Rapor, Çin’deki zorla organ toplama buzdağının sadece ucunu ortaya çıkarmaktadır. Çin Tıp Üniversitesine bağlı Birinci Hastane tarafından uluslararası organ nakli internet sitesinde bir böbrek naklinin maliyetinin 60.000 dolar olduğu bildiriliyor. Aynı internet sitesinde karaciğer naklinin maliyeti 100.000 dolar; akciğer ve kalp nakli ise 150.000 dolardır.

Organ toplamaya katılan hastaneler işte böyle büyük bir kanlı kar elde etmektedir.

Sağlık Bakanlığının Genel Lojistik Bölümü tarafından “Askeri Organ Nakli Merkezi” olarak adlandırılan 309 Nolu Hastanenin organ nakli merkezinin 2006 yılında 30 milyon yuan olan geliri 2010 yılında 230 milyon yuan’e yükselmiştir.

Üçüncü Askeri Tıp Üniversitesine bağlı Daqing Hastanesinin 1999 yılında 36 milyon yuan olan organ nakli geliri ise, 10 yıl içinde 25 kat artarak 2009 yılında 900 milyon yuan’e ulaşmıştır.

Avrupa Parlamentosu 12 Aralık 2013 tarihinde Komünist rejime “vicdan mahkumlarından ve dini ve etnik azınlıkların üyelerinden organ toplama uygulamasına hemen son vermesi” çağrısında bulunan acil bir kararı kabul etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Leonidas Donskis konuyla ilgili, “21. yüzyılda insanların hayatlarının organ nakilleri ya da organ toplama için kaynak olarak kullanılması gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu, II. Dünya Savaşı ve Nazilerden beri duyulmamıştır. Böylesine kötü bir eyleme kesinlikle tahammül etmeyeceğiz” yorumunda bulundu.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.