Çin’de ‘Kentleşme’ İçin 3 Trilyon 600 Milyar Dolar Gerekiyor

PEKİNBüyüyen ekonomisiyle büyük bir değişime sahne olan Çin’in, kentleşme sürecinde 24 trilyon yuan (3 trilyon 600 milyar dolar) yatırım yapması gerektiği bildirildi. Çin Kalkınma ve Araştırmaları Vakfı’nın hazırladığı son rapora göre, Çin’de toplam nüfusun yüzde 47’si kentlerde yaşıyor ve her yıl bu oran yüzde 1 oranında artıyor. Bu artışın ihtiyacını karşılamak için karayolu, demiryolu, enerji santralleri ve su şebekesi gibi altyapı hizmetlerine mütevazı bir tahminle 16 trilyon yuan (2.5 trilyon dolar) harcanması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde, altyapı hizmetlerine Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın yüzde 4’lük bir bölümü harcanıyor. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, 1.3 milyar nüfuslu Çin’in bu oranı kendisine baz alması durumunda, yapılması gereken yatırımın toplam miktarı 24 trilyon yuanı bulunuyor. Rapora göre, gerekli yatırımın finansmanı işin en zor kısmı. Günümüzde yerel yönetimler altyapı yatırımları için gerekli parayı arsa gelirlerinden sağlıyor ama bu finansman modeli sürdürülebilir değil. Raporda önerilen çözüm, özel sektörün fon yaratma konusunda devreye girmesi.  

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.