Çocuk Artık Babanın Soyadını Almayabilir

2525 sayılı Soyadı Kanunun  4. maddesinin 2. fıkrasının  anayasaya aykırı olduğu  kanısıyla Siirt  Asliye Hukuk Mahkemesi ,  Anayasa  Mahkemesine başvurdu.  ‘Evliliğin  feshi veya boşanma hallerinde çocuk annesine tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği ve seçeceği adı alır’ hükmünü içeren madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.