Çok Ses Tek Yürek 13 Mart’ta Ankara’da

Türk Sağlık Çalışanları 13 Mart’ta Ankara’da Çok Ses Tek Yürek söylemiyle Sıhhiye Meydanında saat 13.00’de toplanacak.

Saat 14.30’da Sakarya Caddesinde Ezginin Günlüğü Konseri ile sürecek.

Sağlıkta Dönüşüm Programıyla ortaya çıkan sakıncaların giderilmesi istemiyle meydanlara çıkacak olan beyaz gömleklilerin talepleri sağlıklı ve güvenceli çalışma ortamı, topluma eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunma, insanca çalışma, insanca yaşama ücret ve özlük hakları.

Toplantıyı düzenleyen kurumlar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Çevre ve Sağlık Derneği (ÇSD), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Memurları Derneği (SMD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB).

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.