Guan Zhong – İlk Çinli Legalist Devlet Filozofu

Guang Zhong, Çin Dükü’ne bağlı Başbakan. İllüstrasyon Zhiching, The Epoch Times

David Wu, Epoch Times

Guan Zhong, Çin tarihinin İlkbahar ve Sonbahar Dönemi’ndeki ilk legalist devlet filozofu ve seçkin bir siyasetçisiydi. M.Ö. 685’te Çin Dükü Huan tarafından Başbakan olarak atandı ve yönetimi altındayken Çin, o dönemdeki en güçlü devlet haline geldi.

Guan Zhong ve BaoShuya genç yaşlarından beri arkadaşlardı. Bao, Guan’ın kötü maddi durumunun yanında yeteneklerini biliyor ve bazen kişisel eşyalarını kullanmasına rağmen her zaman onu gözeterek, ona sevecenlikle yaklaşıyordu. BaoShuya, daha sonra Guan’ı, Huan Dükü’ne Çin Başbakanı adayı olması için önerdi. Guan göreve atandıktan sonra, Çin’i birçok reform ile modernize etmeye başladı ve daha sonra politikaları, Huan Dükü’nün İlkbahar ve Sonbahar Dönemin’nde ilk bağımlı ittifak egemenlik serisini almasına vesile oldu.

Guan, devlet gücünü Dük’e bağlı tek bir merkez bürosunda yönetilecek şekilde belirli parçalara bölerek merkezileştirdi. Nufüsu; devlet yekilileri, çiftçiler, esnaf ve tüccarlar olmak üzere dört gruba ayırdıktan sonra Guan, yetenekli kişileri eğitim programlarıyla birlikte devlet yetkilileri olmak üzere seçebilecek daha iyi bir yöntem geliştirdi. Her ev halkından toplanan vergi toplama kodlarını her ev için olmak üzere değiştirdi. Bu reformlarla Guan, Çin’in bir zamanlar güçlü aristokrat klanlarının altında olan idari sorumluluğunu, profesyonel bir merkezi bürodan yönetilmesine doğru yöneltmiş oldu.

Guan aynı zamanda insanların refahının devletin temeli olduğuna inanıyordu. İyi beslenmiş insanlar nezaket ve görgü kurallarıyla daha kolay eğitilebilecekti. Bunun yanında, yöneticinin her ekonomik sınıfın refahını düşünmesi gerektiğini ve insanların yöneticiye hizmet etmek istemelerinden emin olunması gerektiğini savundu. Bir devletin en önemli direkleri ahlak, adalet, dürüstlük ve vicdandı ve yönetici erdemini bu kuralları takip ederek göstermeliydi.

40 yıllık başbakanlığında Guan Zhong, iç ve dış işlerinde politik, askeri, ekonomik açıdan bir dizi reformlar gerçekleştirerek bu alanalrda Çin’in üstün bir hale gelmesini sağladı.

Guan Zhong, “Guanzi” adı verilen legalizm ve ekonomi hakkında antik Çin’de yazılan güvenilir kitabın yazarı olarak biliniyordu. Finans, bankacılık, para, ticaret, vergilendirme ve ekonominin diğer alanlarıyla da ilgili olan bilgiler içeriyordu. Çin’in ekonomisinin gelişmesinde büyük etkisi vardı.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.