Işık Korkuyu Etkiliyor

 

İnsanların tıpkı gece karanlıktan korktuğu gibi, farelerin de gece yoğun ışıktan korktukları varsayılıyor. (Photos.com)

Amerika Ulusal Bilim Akademisi’nin yayınladığı son çalışmada, ışığın korku ve endişe üzerindeki etkisi incelendi. Biologlar ve psikologlar, genellikle ışığın kişinin ruh halini, davranışlarını ve fizyolojisini etkilediğini söylüyorlar.

Virginia Üniversitesi’nden Brian Wiltgen, yapılan basın açıklamasında ışığın, kalp atış hızını, günlük uyanma-uyuma döngülerini, hormonları, ruh halini ve vücudun diğer fonksyonlarını ayarladığını belirtti.

Araştırmacılar çalışmalarında, ışığın öğrenilmiş korku üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelediler. İnsanların tıpkı gece karanlıktan korktuğu gibi, farelerin de gece yoğun ışıktan korktukları varsayılıyor.

Çalışmada araştırmacılar, fareye, bir dakika süren bir ses tonu ile birlikte elektro şok vererek, bu ses ile şoku bütünleştirmesini sağladılar. Bütünleştirme sağlandıktan sonra, fare sesi her duyduğunda birden duruyordu. Test sırasında araştırmacılar, ses tonunu dinletirken, fareyi farklı yoğunluktaki ışık altında incelediler. Farenin daha yüksek yoğunluktaki ışıkta daha fazla duraksadığını keşfettiler.

Wiltgen, yapılan çalışmanın, ışığın kendisinin korkuyu arttırmadığını, fakat öğrenilmiş korkunun, yüksek yoğunluktaki ışıkta daha fazla ortaya çıktığını gösterdiğini belirtti. Bunun, tıpkı insanların karanlıkta daha fazla korkmayı öğrenmiş olmalarına benzetilebileceğini söyledi.

Orjinal ingilizce metin

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.