Komünizmin Gerçek Doğası Şeytanidir

1919 tarihli bir Belarus anti-Bolşevik propaganda afişi, Marx heykelinin önünde “Rusya’yı” temsil olarak kurban edilen bir insan resmedilmektedir. Burada komünist lider kadrosu Lenin, Troçki, Kamenev, Radek, Sverdlov ve Zinoviev’i bu eylem esnasında gösterilir.
(Fotoğraf: Public Domain)

Komünizm, geçtiğimiz yüzyılda büyük kıtlıklara, siyasi suikastlare ve birçok soykırıma neden oldu, bu şekilde 100 milyondan fazla insan öldürüldü. Küçük bir grubun inanılmaz güce sahip olduğu, tüm ulusu köleleştirdiği ve gulagların ( bir tür cezaevi ) ve çalışma kamplarının günlük yaşamın bir parçası olduğu toplumlar yarattı. Bu şekilde komünist ideolojisi doğrultusunda toplumların beyinleri yıkandı.

Ekonomik başarısızlık, toplu katliamlar ve köle devletlerinin kurulması komünizmin ne denli kötü olduğunu gösterir. Fakat komünizmin en büyük suçu insan ruhunu yok etmesidir.

Komünizmin temel amaçlarından biri, toplumların ahlakını bozmak ve geleneksel kültürü, dini inançları ve temel değerleri yok etmektir. Bu amaç, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından “Komünist Parti Manifestosu”nda (1948) açıkça belirtilmiştir. Komünizmin “tüm dini ve ahlaki normları ortadan kaldırdığını” söylenir.

Eski Sovyet lideri Vladimir Lenin, köylülerin tohumlarının alınmasını emrettikten sonra, Rusya 1921’de beş ila on milyon insanın öldüğü bir kıtlıkla sarsıldı. “Komünizmin Kara Kitabı”na göre, bu olay  “çara ve Tanrıya olan inancı ortadan kaldırmaya yarıyordu”, bu yüzden Lenin bu olayın komünist hareket için iyi olduğunu düşünüyordu.

Komünizm kendisini farklı şekillerde maskeler. İnsanları niyetlerinin zararsız olduğuna ikna etmek ister. Ancak kökenlerinin etkisi her zaman görülebilir. Komünizm sadece ateist bir düşünceden türemiş gibi görünse de, aslında Marx da dahil olmak üzere kurucularının çoğu ateist değildi, şeytana tapan bir grup idi.

Örneğin, Marx’ın “Birinci Enternasyonal”deki yoldaşların biri olan Mikhail Bakunin şöyle yazdı: “Şeytan, ilahi otoriteye karşı şeytani başkaldırıdır, verimli tohumunu tüm insanların özgürleşmesinde gördüğümüz başkaldırı, yani devrim. Sosyalistler birbirlerini şu sözlerle tanırlar: “Büyük bir haksızlığa uğrayan kişi adına.”

Bakunin ayrıca şunları söyledi: “Bu devrimde, en acımasız tutkuları uyandırmak için halktaki şeytanı uyandırmalıyız. Misyonumuz inşa etmek değil, yok etmek.”

Marx’ın satanizmi ilk yazılarında belirgindir. Marx , “Umutsuz dua” adlı şiirinde “tahtını en tepede inşa edeceğini” yazdı ve şöyle devam etti:

“Zirvesi soğuk ve büyük olmalı,

Siperi, gerçeküstü bir dehşet,

Mareşali, en kara şiddetli ızdırap,

Ona sağlıklı bir gözle kim bakarsa,

Tersine dönsün, çarpılsın,

Ölü gibi bembeyaz olsun ve dili tutulsun,

Ölümün kör ve soğuk nefesine yakalansın,

Ancak kendi mezarını kazmak, onun mutluluğu olabilir.”

“Der Spielmann” şiirinde Marx şöyle yazar:

“Cehennem buharları yükselir ve beyni doldurur

Delirene ve kalbim tamamen değişene kadar,

Elimdeki kılıcı görüyor musun? Karanlıklar Prensi onu bana sattı.”

1968’de biyografi yazarı Robert Payne, “Marx” adlı kitabında  Marx’ın şeytanı övdüğünü ve kendisinin de, dünyaya şeytanın kötülüğünü yaymakta olduğunu bildiğini yazdı.

Doğası gereği, komünizmin şeytani olduğunu gösteren temel dogmalara da bakmalıyız. Bunun kökeni diyalektik materyalizme dayanır. Joseph Stalin 1938’de “Marksist-Leninist partinin dünya görüşü” olarak, diyalektik materyalizmi işaret etmiştir.

Satanizm, dindarlık içindeki değerleri tersine çevirerek çalışır. Bu yüzden diyalektik materyalizm, dinlerdeki tüm geleneksel inançların değerlerini tersine çevirir. Bu, ortayı tanımlama, çelişme ve yok etme üç ilkesi üzerine kurulmuştur. Geleneksel değerlerin tersine çevrilmesi, insanlara komünizm tarafından dayatılır. Toplumu savaşa sürüklemek ve iç çatışmayı körüklemek, o toplumda var olan ahlaki değerleri  ve gelenekleri yok etmek içindir.

Komünizm sadece politik veya ekonomik bir sistem değildir. Değerlerimizi, geleneklerimizi ve inançlarımızı yok etmek için tasarlanmış birçok harekette biçimleri mevcuttur. O, Marx’ın tanımladığı gibi, insanlığı yok etmek isteyen bir hayalettir.

Joshua Philipp tarafından, The Epoch Times

Haberi Çeviren: Evren Durmaz, Epoch Times Türkiye

  • Bu makalede ifade edilen görüşler yazarın görüşleridir ve Epoch Times’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.

İlgili makaleler:

Türk Dünyasının Komünizm ile İmtihanı; 1. Bölüm: “Ahıska Türkleri”

Türk Dünyasının Komünizm ile İmtihanı; 2. Bölüm: “Kore Savaşı”

Türk Dünyasının Komünizm ile İmtihanı 3. Bölüm: “Bulgaristan Türkleri”

Türk Dünyasının Komünizm ile İmtihanı 4. Bölüm: “Uygur Türkleri”

Türk Dünyasının Komünizm İle İmtihanı 5. Bölüm: “Atatürk”

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.