Mahkeme, Çin’de Zorla Organ Hasadı İddialarını Araştırıyor

BM Eski Savcısı Geoffrey Nice QC başkanlığında, yedi bağımsız üyeden oluşan mahkeme, ilk halka açık duruşmasını Aralık 2018'de yaptı.

 

LONDRA – Bağımsız bir halk mahkemesi, Çin devletinin masum mahkumları hedef aldığını ve iç organlarını nakil ve kâr için zorla çıkarıldığını gösteren kanıtları inceliyor.

Üç gün süren kamuya açık oturumlar, 8 Aralık’ta, dünyanın her yerinden tanıkların zorla organ toplama konusundaki rahatsız edici uygulamalarına ilişkin ifadelerini verdiği Londra’nın yasal bölgesinin kalbinde başladı.

Bay Geoffrey Nice QC’nin başkanlığında, kendi deyimiyle halkın mahkemesi, Çin’deki zorla organ toplama işleminin kanıtlarına bakacak – hiçbir varsayım olmaksızın.

Gelecek yılın başlarında daha fazla duruşma yapılması ve ardından bulguların raporlanması bekleniyor.

Chinatribunal

Duygusal ve Acı Dolu

Holborn’daki 8 Aralık duruşması sırasında atmosfer ciddi, bazıları için de duygusal ve acı doluydu.

Bay Geoffrey’e ifade veren tanıklar arasında altı uzmandan oluşan bir heyet ve Çin’de zulümden kaçtıklarını söyleyen üç Çinli mülteci vardı.

Tüm mülteciler, Çin’de 19 yıldan beri vahşice bastırılmış bir manevi disiplin olan Falun Gong‘a olan inançları nedeniyle Çin’de gözaltına alındıklarını ayrı ayrı dile getirdiler.

Mülteciler tarafından tanımlanan işkence yöntemleri arasında elektrik çarpması, cinsel taciz, zorla besleme ve açlık vardı.

Fakat hepsi de fiziksel muayenelere tabi olduklarını söyledi. 2005 yılında tutuklanan Feng Hollis, hapishanede işkence gördükten sonra neden tıbbi bir test yapıldığını merak etti.

Duruşmalar öncesinde yapılan basın açıklamasında, Çin’deki Transplantasyonu Kötüye Kullanımı Sonlandırma Koalisyonu’nun (ETAC) direktörü Susie Hughes, Çin’deki nakil aktivitesindeki artışın Falun Gong’a yapılan baskıyla çakıştığını söyledi.

“2000’lerde, ortaya çıkan kanıtların çeşitli kaynakların analizi, Falun Gong meditasyonunu uygulayan kişilerin Çin’in organ nakli patlamasını sağlamak için öldürüldüğü sonucuna varıldı” dedi.

8 Aralık’ta tanık olan insan hakları avukatı David Matas’ın araştırmasında, gönüllü bağışçılardan ve idam mahkumlarından gelen organ nakil sayısı, Çin’de gerçekleşen toplam nakil sayısından çok uzak bulundu.

Chinatribunal

Organların Ana Kaynağı Falun Gong ile Bağlantılı

Matas, Nobel Barış Ödülü adayı Ethan Gutmann ve eski Kanada Dışişleri Sekreteri (Asya-Pasifik) David Kilgour tarafından yapılan soruşturmalar, toplanan organların ana kaynağının Falun Gong uygulayıcılarından geldiğini Uygurlar, Tibet Budistleri ve bazı ev Hıristiyanlarının da kurban edildiğini gösteriyor.

Trio’nun 2016 raporu, Çin’de karaciğer ve böbrek nakli yapan 712 hastanenin kamu kayıtlarını inceledi ve Çin’deki organ naklinin gerçek sayısının, yılda 10.000 ila 20.000 olan “resmi istatistik” ten çok daha yüksek olduğunu buldu.

Mahkeme hukuk müşaviri Hamid Sabi; ’’Mahkemenin amacı kamuoyunun mağdurlara ne olduğunu bilmesini sağlamaktır, ”diyor. “Bu özel durumda, bu tür işkencelere maruz kalmaları ve en sonunda organlarının en korkunç şekilde yağmalanmaları ne kadar korkunç.”

Lord Russell’ın Vietnam’da savaş suçlarını inceleyen mahkemede öncülük ettiği üzere, uluslararası mahkemeler konuyu araştırmak istemedikleri zaman, mahkemelerin çoğu ciddi bir suç mağduru tarafından kurgulanıyor.

Yasal otoriteye sahip olmamakla birlikte, kanıta dayalı bir kayıt görevi görmekte, uluslararası kuruluşlar üzerinde baskı oluşturabilmekte ve kamuoyunu bilinçlendirmektedir.

Kanıtların toplanmasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, mağdurun genellikle zorla organ toplama sürecine girmesi ve cesedinin yakılmasıdır. Ayrıca, suç tanıkları, doktor ve diğer tıp uzmanları genellikle faillerdir ve bu nedenle ortaya çıkma olasılığı düşüktür.

Matas, kanıtlarını verdikten sonra bir röportajda ‘’Buna katılan doktorların sayısını görmek moral bozuyor. Bu, elbette, Nazi deneyimiydi. Nazi döneminde çok fazla tıbbi istismar vardı,” dedi.

Çin’de Zorla Organ Toplama Konulu Halk Mahkemesi

Basın Açıklaması

İlk kez dünyanın dört bir yanından olayın tanıkları ve uzmanlardan oluşan 30 kişi, Bay Geoffrey Nice QC (Birleşmiş Milletler’in eski Yugoslavya mahkemesinde savaş suçları eski savcısı) tarafından yönetilen bağımsız bir mahkemenin önünde kanıt sunmaya adım attılar.

Bay Geoffrey Nice’ın katılımıyla, uluslararası hukuk, tıp, iş dünyası, uluslararası ilişkiler ve Çin tarihi geçmişi olan altı üyeden oluşan bir paneldir. Hamid Sabi, İran Mahkemesinden aldığı uzmanlıktan yararlanarak hukuk danışmanlığı yapacaktır. Mahkeme, dünyanın her yerinden fiili bulguların yasal sonuçları konusunda bağımsız yasal tavsiye alacaktır.

Mahkeme makamı var olan cezai suçları, devlet veya devlet tarafından onaylı-bedenler / kuruluşlar / Çin’de zorla organ toplama işlemine girmiş bireyler araştıracak.

Üç gün boyunca tanıklar üzerinden, Çin’de gözaltında tutulduktan sonra zulüm gördüğünü iddia eden Çinli mültecileri, tıp uzmanlarını ve araştırmacıları içeriyor. Duruşmaların son günü Uluslararası İnsan Hakları Gününün 70. yıl dönümüne dayanıyor.

Bulgular, 2019’da çıkacak nihai bir raporla yayımlanacak.

Mahkeme Çin’deki Transplantasyonu Kötüye Kullanımı Sonlandırma Koalisyonu (ETAC), uluslararası kâr gütmeyen kuruluşlar, avukatlar, akademisyenler, ahlakbilimcileri, hükümet dışı hayırseverlerden oluşan organizasyon, Çin’de zorla organ toplama işlemini bitirmeye adanmış tıp uzmanları, araştırmacılar ve insan hakları savunucularından oluşan uluslararası koalisyon tarafından başlatıldı.

“Mahkeme, Çin’de organları için vicdan mahkumlarının öldürülmesine ilişkin sürekli ve güvenilir inandırıcı iddialara garantili bir yanıttır. Bu büyüklükte iddia edilen suçları ele almak için, uluslararası toplum, devlet veya devlet onaylı kurumların sorumluluğu ile / Çin’de zorla organ hasadı yapan kuruluşlarla ilgili sağlam yasal analizler gerektirir. Mahkeme bu analizi, zorla organ toplama kanıtlarının şeffaf ve kalıcı bir kaydı ile birlikte sağlayacaktır. ”Prof. Dr. Wendy Rogers, Klinik Etik Kurulu, Uluslararası Danışma Komitesi Başkanı, ETAC

Haber: Jane Gray, Epoch Times

Basın açıklaması kaynak: www.chinatribunal.com

Çeviri: Demet G., Epoch Times Türkiye

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.