Müzik Tanrısı Shi Kuang

David Wu, Epoch Times  Shi Kuang
David Wu, Epoch Times
Shi Kuang

Shi Kuang (M.Ö. 572 – 532), İlkbahar ve Sonbahar Dönemi (M.Ö. 770-476) sırasında Jin Krallığı’nda kör bir müzik ustasıydı. Kanuna benzeyen yedi-telli Çin müzik aleti olan Zheng’i (guzheng olarak da bilinir) çalma konusunda olağanüstü yetenekliydi. Rivayete göre yemek yiyen atlar, kuşlar bile onun performansı karşısında durup, müziğini dinlemeye başlardı. Ayrıca bir müzik parçası dinlerken, iyi ya da kötü kehanette bulunabiliyordu.

Shi Kuang müziğin bir devletin yükselişi veya düşüşünü etkileyebileceğine inanıyordu. İyi müzik, onun görüşüne göre, kral ve halkının ahlak ve görgü kurallarını teşvik eden evrenin doğal yasasına uyumluydu. Kişi kutsal müzik ile eşdeğer olmak için “de” (erdem) biriktirmeliydi. İyi yönetim yasaları takip edildiğinde huzur ve mutluluk devlet ile kalmakta, karanlık ve yozlaşmış müzik ise devletin düşüşüne sebep olmaktaydı.

Ancak erdem sahibi bir kral için kutsal parça çalabileceğini belirtmesine rağmen, Kral Jin bir gün Shi Kuang’a kutsal parça çalması için ısrar etti. Gönülsüzce çaldığı ilk parça güzel turnaları, hoş bir alameti çekti ve sonra melodiler ile birlikte uçmaya ve dans etmeye başladılar. Bu herkesi şaşkına çevirdi. Kral ona kibirli bir parça çalmasını emretti. Müzik başladıktan kısa bir süre sonra, karanlık bulutlar toplandı ve birdenbire ağır bir fırtına çatıyı uçurdu. Kral panik içinde kaçtı ve Shi Kuang şarkıyı durdurduktan sonra hava düzeldi. Bu günden sonra insanlar ona hayranlık duymaya başladı ve onun asil müziğine daha fazla saygı gösterdi.

Shi Kuang müzik yeteneğinin yanı sıra, krala siyasi konularda akıllıca ve cesurca tavsiyede bulunuyordu ve müzik anlayışı olağanüstü siyasi görüşlerine yansıyordu. Kral, kör olduğu için acısını paylaştığını belirttiği zaman, Shi Kuang ondan daha fazla çektiren beş tür körlük vardır diyerek cevap verdi: Bir kralın adaletsizliğe duyarsız olması, resmi makamların beceriksizliğine duyarsız olması, doğruluğa karşı kör olması, körü körüne savaşa girmesi ve halkı için iyilik istememesi. Böyle bir devlet düşmeye ve insanları da acı çekmeye mahkûmdu. Shi Kuang’un sözlerinden etkilenen kral, devlet işlerine daha fazla eğildi ve erdem ile yönetmeye karar verdi.

Ancak kral, daha sonra yaşlanması ile birlikte lüks bir yaşamın tadını çıkarmayı tercih etti. Halkının acısını ve iyi tavsiyelerini görmezden geldi. Bu yüzden Shi Kuang onun için müzik yapmamaya karar verdi. O kralın vicdanını uyandırmak umuduyla, kralın önünde müzik enstrümanı ile intihar etti. Ancak umut boşa çıktı.  Devletin düşüşü devam etti ve sonunda da çöktü.

Kör bir insan olarak, müzikteki başarısı ve iyi bir siyasi vizyonu olması onun gelişimi (evren ve insan arasındaki bağlantıyı keşfi ve geçmişte ve şu anda olan değişiklikleri anlama kabiliyeti) ile bağlantılı olduğuna inanılıyordu.

Efsaneleri ile, Shi Kuang müzik ilahı ve kör falcıların öncüsü haline geldi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.