Özel Hastaneler İle SGK Arasında ‘Acil’ Çözüm Gerekiyor

Özel Hastaneler İle SGK Arasında ‘Acil’ Çözüm Gerekiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile özel hastaneler arasında ‘‘acil hasta’’ tanımında kargaşa yaşanıyor. Özel hastane yetkilileri SGK’nın ‘‘acil’’ olarak bakılan hastaların faturalarını ödemek istememelerinden dolayı sorun yaşanıyor. Vatandaş  ise şaşkın durumda.

‘‘Acil hasta’’ tanımının netleşmesini isteyen özel hastane yetkilileri ‘Sağlık Bakanlığı’na göre acile gelen travma hastası ‘‘acil’’ değerlendiriliyor ancak SGK’ya göre ölüm ve ya sakatlık varsa ‘acil’ kabul ediliyor. Bu durumda hangi hastayı ‘acil’ kabul edeceğimizi, nasıl fatura edeceğimizi şaşırdık.’ diyor.

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ne  (SUT) göre ‘acil hasta’ tanımı şöyle. ‘‘Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saatte tıbbi müdahale gerektiren durumlar. Tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakil halinde hayatını kaybetme riski taşıyan hastalar.

SGK, özel hastanelerin acil sağlık hizmeti olarak faturalandırdığı hizmetin acil kapsamına girmediğini tespit etmesi halinde bunun bedelini ödemeyeceğini, hastanın ödemesi gereken katılım payı tutarını da hastadan alacağını belirtiyor.

 Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2012 tarihinde yayımladığı genelgede ‘acil’ olarak fatura edilmesi gereken durumlar;’ ‘Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, acil servis başvurusu sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, tıbbi müdahale uygulanan, müşahede altına alınan vakalar, başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilen ya da sevkli gelenler dışında kalan sağlık hizmetleri.’’

 Özel Hastaneler Sıkıntı Yaşıyor

İki kurumun düzenlemelerinin farklı olmasının sıkıntısını en çok özel hastaneler yaşıyor. Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine göre acil olarak gelen hastaya yapılan hizmeti fatura ediyor. Fakat yapılan bu acil hizmet SGK’nın ‘acil’ tanımına uymuyor. SGK ‘acil’ olarak fatura edilen işlemin bedelini ödemeyerek, katkı payını hastaneden  mahsup ediyor.

Özel hastaneler hem hastaların hem de hastanelerin mağdur olmaması için kurumlar arasındaki acil hasta tanımın bir an önce netleştirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Fatura Hastaya Kesilecek

SGK’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre Acil’e gelen hastaya yapılan Acil hizmetinin bedelini SGK’dan talep edemeyecek olan özel hastaneler yapılan acil hizmetlerini hastalardan tahsil etme yoluna gidecekler. Özel hastaneler acil hizmeti verdiği hastaya acil durumlarının sona erdiğine dair doktorlar tarafından karar verilmesi halinde hastaların önüne borç taahhütnamesi konulacak. Bu taahhütnameye imza atan hastanın acil hali sona erecek ve bir çok masraf hastadan talep edilebilecek. Hastaya imzalatılan taahhütnamede şu ifadeler yer alacak. ‘‘Acil hal nedeniyle başvurduğum kurumda yapılan tedavim sonrası acil halimin sona erdiği ve bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.” (Gazete Vatan)

 Anahtar Kelimeler:SGK,Sağlık Bakanlığı, Acil,Özel Hastaneler

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.