Tüketiciler Kredi Kart Aidatlarını 10 Yıllık Geriye Dönük Alabilecekler

 Tüketiciler Kredi Kart Aidatlarını 10 Yıllık Geriye Dönük Alabilecekler

Tüketici Hakları Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre Yargıtay, tüketicileri sevindiren bir karar aldı. Bankalar  tarafından yıllık üyelik aidatı adı altında kart sahiplerinden alınan  kredi kartı aidatı, hesap işletim ücretini 10 yıllık geriye dönük olarak geri alınabilecek.

 Yapılan açıklama şöyle: ‘‘Bu güne kadar ki uygulamalarda bankalar tarafından yıllık üyelik aidatı adı altında kart sahiplerinden talep edilen tüm aidatlar hakem heyetleri ve mahkemeler tarafından sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre değerlendirilerek 2 yıllık zaman aşımına tabi tutuluyordu. Oysa genel hükümlere göre alacak hakkı 10 yıllık zaman aşımına tabi olması gerekiyordu. Yargıtay bu konuda çok önemli yeni ilke kararı verdi. Buna göre, tüketiciler tarafından aidatlar 10 yıl geriye dönük olarak talep edilebilecek.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir uyuşmazlıkla ilgili verdiği 2011/4736 esas, 2011/11579 sayılı kanun yarına bozma kararı uyarınca, ‘kredi kartlarından yıllık üyelik aidatı tahsil edilmesinin haksız şart niteliğinde olduğu ve geriye dönük olarak on yıl boyunca talep edilebileceği  sabit oldu”.

Emsal niteliğindeki bu karara göre tüketiciler bankaların aldığı yıllık kredi kartı kullanım ücreti (aidat) kesilmesine karşı 10 yıl geriye dönük tüm kesintileri talep edebilecekler.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Aşağıda verilen dilekçe örneğini doldurup ilgili bankanın internet adresine e-posta ya da faks numarasına gönderebilirsiniz.

Tüketiciler bankaların kredi kartı sözleşmelerini kaybetmiş de olabilirler. 5411 sayılı Bankacılık kanunu gereğince tüketici korunur. Bankalar Kredi kartları kanunu gereğince Kredi Kartları sözleşmesinin bir örneğini, hesap kesim ücretini, kredi kartları aidatının 10 yıllık geriye dökümünü tüketicinin talep etmesi üzerine 20 gün içerisinde tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

Yargıtayın bu konuda bankaya gönderilen  dilekçeyi e-posta ‘okundu’ sinyali ya da faks numarasına alındığına dair teyid belgesi de emsal oluşturabilecek kararı bulunuyor.

Dilekçe Örneği

      ……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………..

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.

Bankanızın   …………….    numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

Ancak, çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “

 Ayrıca, bu konuda Yargıtay  13.Hukuk Dairesince verilen ve ekte sunulan 2011/4736 esas    ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz konusu yıllık kart aidatının BK. 125 Md  ve HGK 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca  on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine  ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.
Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla,
../…/2012
Adı, Soyadı
ADRES :                                                                                                             İMZA

Ek : Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı.

 

 

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.