Türkiye’de Enerji Devrimi İçin Yol Haritası

Fotoğraf: Greenpeace Türkiye
Fotoğraf: Greenpeace Türkiye

Greenpeace, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve nükleere ihtiyacı olmadığını ortaya koyan yeni Enerji Devrimi raporunu açıkladı. Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi ve Greenpeace’in ortaklaşa hazırladığı ve Kemal Derviş’in önsözü ile sunulan rapor, Türkiye’nin 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimini yaklaşık iki katına çıkarabileceği bir yol haritası sunuyor.

Rapor’a göre,

  1. Enerji [D]evrimi senaryosu benimsenirse 2023’te Türkiye’nin elektrik üretim maliyeti şu anki plandan daha ucuz olacak.
  2. Enerji [D]evrimi, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden dolayı nihai enerji talebinin %25 oranında artmasını öngörürken artışın referans senaryodan, enerji verimliliği uygulamalarıyla %35 düşük olacağını ortaya koyuyor. Bu talep, bir tane yeni kömürlü termik veya nükleer santrale ihtiyaç duyulmadan karşılanabiliyor.
  3. Türkiye gelecek 10 yılda (2025) yenilenebilir enerji üretimini iki katına, yani %51 oranına yükseltebilir.

Türkiye’nin, dünya çapında hızlanan yenilenebilir enerji yatırım akımına katılmak için zamanının az kaldığını vurgulayan Greenpeace Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kampanyası Direktörü Dr. Sven Teske, “Raporda 2023 hedefi ve 2050’ye giden yolda şu anda izlenilen yol ile Türkiye’nin gelişen dünyada liderlik edebilmek için izleyebileceği yol, maliyetler, yatırım tutarları, istihdam olanakları gibi çeşitli ekonomik göstergeler baz alınarak karşılaştırılıyor. Enerji [D]evrimi senaryosu izlenirse, referans senaryoya göre, 40 binden fazla yeni iş imkanı sağlanabilir. Kömürlü termik ve nükleer santrallerin yakıtları çoğunlukla yurtdışından gelirken, yenilenebilir enerji santralleri enerji bağımsızlığı sağlıyor. Türkiye, kirli ve tehlikeli enerji yatırımlarından vaz geçerek, temiz, daha güvenli ve bağımsız bir yol izleyebilir” dedi.

Fotoğraf: Greenpeace Türkiye
Fotoğraf: Greenpeace Türkiye

“Yenilenebilir Enerji Bilim Kurgu Değil”

Yenilenebilir enerjilerin hem istihdam yaratığını hem de maliyet düşürdüğünü vurgulayan Greenpeace Akdeniz Finans Kampanyaları Sorumlusu İbrahim Çiftçi, “Türkiye’nin, kömürlü termik santrallere ve nükleer enerjiye ihtiyacı olmadığını bu rapor ile ispatlıyoruz. 2050 yılında öngörülen enerji talebini kayıpsız karşılayacak, enerji bağımsızlığını teşvik eden, yatırımcılara çevreyi kirletmeyen, sağlık sorunları yaratmayan ve tehlike arz etmeyen temiz seçenekler sunan yeni bir yol planı hazırladık. Yenilenebilir enerji bilim kurgu değil, Çin’de Almanya’da, Amerika’da, İskandinavya’da ve Japonya’da şu anda Türkiye’de uygulanılabilir modeller bulunuyor. Yenilenebilir enerji, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için en doğru teknolojidir” dedi.

Raporun Önsözü Kemal Derviş’ten

Raporun önsözünde, dünyanın tamamının radikal ve kapsamlı bir enerji devrimine başlamak zorunda olduğunu belirten eski Devlet Bakanı Kemal Derviş “Er ya da geç, önemli büyüklükteki tüm ülkeler bu devrime katılmak zorunda olacak. Gezegen, ölçüsüz iklim değişikliğinden kurtarılmak zorunda. Özellikle gençler, çocukları ve torunlarının iklimin düzgün bir yaşama ve ilerideki ekonomik kalkınmaya imkan vermeye devam edeceği bir dünyada yaşamalarını sağlayacak politika ve eylemler talep edecekler. Tüm ülkeler gezegeni kurtarmak ve bunu yaparak, kendi geleceklerini korumaya yönelik bu çabaya ortak olacaklar. Detaylar gelecek on yılla beraber ortaya çıkacak; bir tartışma ve üstlenilen hareketler ve onların hızları üzerine müzakereler olacak. Ancak hiçbir ülke bu hareketin dışında kalamayacak” dedi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.