Yaşlanan Nüfus ve Cinsiyet Dengesizliği, Çin’in Tek Çocuk Politikasının Sorgulanmasına Neden Oluyor

Çin’de yapılan son nüfus sayımında, yeni doğan nüfusunun azaldığı ve yaşlı nüfusun çoğaldığı ortaya çıktı. (Getty Images)

Yapılan son nüfus sayımına göre, Çin’in yaşlı nüfusu, cinsiyet dengesizliği ile birlikte artmaya devam ediyor.

Çin’in son nüfus sayımındaki rakamların açıklanmasıyla, durum gösteriyor ki, Çin’in genel nüfusu 1.37 milyar kişi iken, diğer yandan nüfus artış oranı, daha önceki sayıma göre düşük, nüfusun yaş ortalaması yüksek ve cinsiyet oranı ise dengesiz.

Yaşlanan Nüfus

Nüfus sayımı, Çin nüfusunun yüzde 13.26’sının 60 yaşın üzerinde olduğunu, 2000’de yapılan geçmiş sayıma göre, oranın yüzde 2.93 arttığını ve 65 yaş üstü kişilerin ise, yüzde 8.87 oranında arttığını gösterdi. Bunun yanında, 14 yaş altı nüfusun, yüzde 16.6 olduğunu, on yıl önceye kıyasla, yüzde 23 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Çin, şu anda dünyanın iş gücünün çeyreğini elinde bulunduruyor ve Çin’i dünyanın fabrikası yapan demografik pay, daha çok genç nüfustan geliyor. Ekonomik büyümede genellikle çalışan nüfusun artması, genç nüfusun da arttığına işaret eder, fakat doğum sayısı düşünce bu oran da düşecektir.

Financial Digest’e göre, Çin’in çalışan nüfusunun, ucuz insan gücüyle birlikte sürekli büyümesinin aksine, 2016 yılı itibariyle düşüşe geçmesi bekleniyor. 2025 yılından sonra ise, Çin’in iş gücünün, her sene 10 milyon kadar düşeceği ön görülüyor.

Nüfus araştırma uzmanı Wang Feng’e göre, Çin’in düşük doğum oranına ve yaşlı bir nüfusa sahip olması, aynen  yokuş aşağı inerken gaz pedalına basmaya benzediğini söylüyor.

Erkeklerin Kadınlara Oranında Dengesizlik

Çin’in tek çocuk politikası, birçok ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden oldu. Bunlardan bir tanesi, dengesiz cinsiyet oranı.

2008’de Çin’de erkeklerin kadınlara oranı, 120.6’ya 100, bazı kaynaklara göre ise 140’a 100 iken, dünyadaki genel oran 107’ye 100’dü.

Guangxi’den bir yazar Radio Free Asia’ya yaptığı açıklamada, kendi bölgesinde terk edilmiş bir çok kız bebek olduğunu, iyi kalpli birçok insanın onları evlat edinmek istediğini, fakat devletin bunu çok zor bir hale getirdiğini söyledi.

“Kız çocuklarını gizli bir şekilde büyütüyorlardı, fakat devlet onlara yerleşim hakkı vermiyordu ve nüfusa da kayıt ettirmiyordu. Bu da onlara, okula gitmek ve bunun gibi daha birçok konu hakkında büyük zorluklar yaşatıyordu.” dedi. Şu anda yüzleşilen dengesiz cinsiyet oranının, tek çocouk politikasının sonucu olduğunu belirtti.

2020 yıllarına geldiğimize, görünen o ki, Çin’de yaklaşık 24 milyon, eşi veya çocuğu olmayan bekar erkek olacak ve bu da sosyal denge için ciddi sorunlara yol açacak. Buna rağmen, Xinhua News’un haberine göre, Hu Jianto, parti liderleriyle birlikte, rejimin şu andaki politikayı destekleme devam edeceğini ve doğum oranlarını sabit ve düşük bir seviyede tutacaklarını açıkladı.

Şubat ayında, Nüfus ve Aile Planlaması Temsilcisi, 5 yıllık planlarında, Çin’in katı bir şekilde var olan aile planlaması politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmalarını istediklerini bildirdi.

Çin rejimi, tek çocuk politikasına karşı gelenlere devamlı olarak baskı uygulamaya devam ediyor. 11 Mart’ta, Tsinghua Üniversitesi’nden iki professor ile canlı yayında, tek çocuk politikasının durdurulması hakkında rörortaj yapılırken, aynı anda yayın yapan televizyon kanalına, Aile Planlaması Komisyonu’ndan baskı gelmesi nedeni ile yayın durdurulmuştu.

İlgili orjinal ingilizce metin

Yoruma kapalı.