Zhang Zhongjing, Çin Tıbbının Pîrî

illüstratör: Kiyoka Chu, Zhang Zhongjing, Çin Tıbbının Pîrî
illüstratör: Kiyoka Chu, Zhang Zhongjing, Çin Tıbbının Pîrî

David Wu, Epoch Times

Zhang Zhongjing (M.Ö. 150-M.Ö.219), Doğu Han Hanedanlığında yaşamış en seçkin hekimdi. Sıklıkla Çin Hipokratı olarak saygı görüyordu.

Tıbbi halk bilimi bize Zhang’ın, tıpkı Bian Que gibi, görsel tanı konusunda doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğunu anlatıyordu. Bir defasında bu yeteneğiyle bir arkadaşının gizli bir hastalığını teşhis etmişti, fakat arkadaşı ona inanmamış ve birkaç yıl sonra Zhang’in önceleri tarif ettiği belirtiler ile vefat etmişti.

Zhang sadece tıbbi becerileri ile değil, aynı zamanda yüksek standartta tıbbi ahlak kurallarına sahip olması ile de ünlüydü. Hastaları sosyal statülerine bakmaksızın tedavi ediyor ve birçok hayat kurtarıyordu. Changsha eyaletinin valisi olduğunda, hükümet yetkililerinin hastaları tedavi etmesi yasağını bozdu. Belli kademelerdeki imparatorluk yetkililerinin, halk tabakasına ait kimselerin evlerini ziyaret etmelerine izin verilmediği için, hastalara yardım etmek amacıyla valilik binasını ayda iki kez, her ayın ilk ve on beşinci günleri hastalara açmaya karar verdi. Böylece hastalar valilik binasına gelerek tedavi olabileceklerdi.

Zhang döneminde, sivil halktan birçok kişi çeşitli hastalıklardan muzdaripti, özellikle de iç savaş nedeniyle sert yaşam koşullarına bağlı olarak salgınlardan. Zhang’in 200 köylüsünün, kendi aile üyeleri de dahil olmak üzere, üçte ikisinden fazlasının tifodan öldüğünden söz ediliyordu. Buna üzülmesi nedeniyle tüm hayatı boyunca bu hastalığı iyileştirecek ilacı bulmak için çalıştı. Hastalığın fiziksel belirtilerini, semptomlarını, seyrini gözlemledi ve reçetelendirdiği her ilacın etkilerini kaydetti.

M.Ö. 205’te, Zhang Zhongjing “Shanghan Zabing Lun” (Soğuk Algınlığına Yol Açan ve Muhtelif Hastalıklar İlmi Eseri) adlı tıbbi başyapıtını yazdı. Bu yapıtın içine on yıllarca biriktirdiği klinik vakaları ekledi. Başyapıtında, sistematik bir şekilde klinik tıbbın ilerideki gelişimine sağlam bir temel oluşturacak olan hastalıkların nedenlerini, hastalık bilimini, tedavi prensiplerini, salgın hastalıkların tedavi metodlarını ve muhtelif hastalıkları ayrıntırıyla işledi.

Bu kitap Dahili Çin Tıbbının en önemli rehberi haline geldi ve geleneksel Çin tıbbı doktorları arasında “Kutsal Tıp Kitabı” ünvanını kazandı. Zhang, ateşlenme tedavisi için soğuk duş öneriyordu, bu uygulama 19. yüzyıla kadar Batı’da önerilmemişti. 1936’da Çin’de, Zhang’in kitabının yaklaşık olarak 115 yorumu yayınlanmıştı ve Zhang, Çin Tıbbının Pîrî olarak kabul ediliyordu.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.