Çin Uygarlığının Atası: Sarı İmparator Huang Di

Sarı İmparator Huang Di (The Epoch Times)

Çin efsanelerine göre, Sarı İmparator (M.Ö 2698 – 2598), Çin Uygarlığı’nın barbarlıktan uygarlığa geçişine önderlik etmiş, bu nedenle Çinli insanlar Sarı İmparator’a Uygarlığın Ata’sı olarak büyük saygı duyuyorlar.

Sarı İmparator, Shen Nong’dan sonra tüm bölgede istikrar sağlamak üzere yerine geçmişti. Halkın, Sarı Nehir Havza’sında yerleşerek, bugüne kadar avlanmak yerine evler yapmasına, hayvancılıkla uğraşmasına ve toprak mahsülleri yetiştirmesine öncülük etmişti.

Sarı İmparator’un döneminde halk, göçebe bir düzenden sabit bir toplum düzenine geçerek, gemilerin, araçların, silahların, karakterlerin, muziğin, takvimin, sarayların, giysilerin, aritmetiğin, şiirin, ipekçiliğin ve bunun gibi birçok şeyin icad edilmesiyle bir kültür oluşturmuştu. Tüm bu nedenlerle Çinliler, Sarı İmparator Dönemi’ni Çin Uygarlığı’nın kurulma dönemi olarak nitelendirmektedir. Sarı İmparator’dan sonra gelen Yao, Shun, Yu, Tang gibi birçok imparator O’nun soyundan gelmektedir.

Sarı İmparator’un Tao’yu takip ettiğine dair birçok efsane bulunmaktadır. Tarihçi Sima Qian, “Tarihi Kayıtlar”ında, Sarı İmparator’un Tanrısal Prensipleri olduğunu ve O’nun aydınlanmaya ulaşmış bir uygulayıcı olması sebebiyle saygısını dile getiriyor.

Efsaneye göre, baÅŸarıyla aydınlanmaya ulaÅŸtıktan sonra, simya ilmini de çalışarak meditasyon uyguladı. M.Ö. 2598’de Sarı Ä°mparator, DaÄŸ Köprüsü’nün (Mountain Bridge) eteÄŸinde, yemek yapmakta kullanılan, ‘Ding’ adı verilen ağır ve üç ayaklı bir çeÅŸit kazan icad etmiÅŸti. Kazan demirden ilk döküldüğü sırada, Cennet’ten Sarı bir Ejderha (Huanglong), Ä°mparator’u Cennet’e götürmek için aÅŸağıya gelmiÅŸ. Ejderhanın, insanı huÅŸu içinde bırakan gözleri varmış. Vücudundan yayılan altın ışıklar o kadar güçlüymüş ki sanki binlerce parlak altın kumaÅŸ gökte duruyor gibi görünüyormuÅŸ. Ejderha yavaşça Ä°mparator’a yaklaÅŸmış ve gözlerindeki ifade yumuÅŸamış. EjderhaÄ°mparator’a, onu cennete götürmek için geldiÄŸini söylemiÅŸ. Ä°mparator, başını sallayarak Ejderha’nın sırtına çıkmış ve izleyenlere, “Tanrı beni çağırıyor. Sizler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın!” demiÅŸ. Bakanlar, Ä°mparator’u çok fazla sevdikleri ve saygı duyduklarından paniÄŸe kapılmaya baÅŸlamışlar. Hiç kimse onun ayrılmasını istememiÅŸ. Onlar, “Lütfen seninle beraber gelmemize izin ver.” diye yalvararak Ejderha’nın sırtına tırmanmaya çalışmışlar. Fakat Ejderha’nın silkinmesi ile hepsi yere düşmüş. Altın Ejderha ve Ä°mparator, hızlı bir ÅŸekilde göğe doÄŸru uçmuÅŸlar ve kısa sürede bulutların arasında kaybolmuÅŸlar. Ä°zleyenler, Ä°mparator’un yukarı uçtuÄŸunu görünce üzüntüden hepsi aÄŸlamış. Aralarından bir kiÅŸi olayın farkına varıp, “Herkes gidemez. Sadece Huan Di gibi büyük biri buna layık!” demiÅŸ. Büyük Ä°mparator’u anmak için, O’nun gökyüzüne yükseldiÄŸi yere “Ding Gölü” adı verilmiÅŸ. Ä°mparator’la birlikte gidemeyenler, büyük bir minnettarlıkla onun giysilerini DaÄŸ Köprüsü’ne (Mountain Bridge) gömmüşler. Bugün, Sarı Ä°mparator Huan Di’nin Shaanxi Huangling’de bulunan temsili mezarı burasıdır.

Efsane, jenerasyonlar boyu dilden dile yayılarak, Çinli insanların erdemli bir hayat sürdüklerinde Cennet’e yükselebileceklerine dair inançlarının oluşmasına neden olmuş. Bu şelikde, kendi Ata’larının da Cennet’e dönerek, onları iyi bir şekilde gözettiğini düşünmüşler. Çinli insanların Ata’larına hayranlık duymasının nedeni, aslında bu durumdan kaynaklanıyor ve anmak için özel günler ve festivaller düzenleniyor. “Saygı İbadet”i Çin kültüründe önemli bir özellik halini almış durumda.

çin hikayeleridağ köprüsühuang dimountain bridgesarı imparatoryellow empror