İtalyan Senatosu Çin’deki Organ Toplamaya İlişkin Karar Geçirdi

Italya_senatoMatthew Robertson, Epoch Times

İtalyan Senatosu içindeki insan hakları komisyonu yakın tarihte bir karar geçirdi. Bu kararda Çin Komünist Partisi’nin onbinlerce mahkumun organlarını canlı ve yasadışı bir şekilde çıkarıp sattığını ilan etti ve İtalyan hükümetine bu zulmün durdurulması için bir dizi tedbir alması yönünde çağrıda bulundu.

İtalyan Senatosu içinde yer alan, İnsan Haklarını Koruma ve Destekleme Olağanüstü Komisyonu, geçen Aralık ayında Kanadalı avukat David Matas’ın ifadesini dinledi. David Matas, bir meslektaşı ile birlikte Falun Gong uygulayıcılarından toplanan organlar ile ilgili kapsamlı bir araştırma raporu hazırlamıştı, daha sonra bu rapor kitaba dönüştürülmüştü.

Komisyon, Çin’de büyük sayıdaki organ nakillerinin çoğunluğunun Falun Gong uygulayıcılarından çalınan organlar ile yapılmış olabileceği yönünde bir karara vardı. Normalde talep edilen herhangi bir organı canlı organ bağışlayıcı olmadan bu kadar kısa bir sürede temin etmek imkansız olduğu için Komisyon bu sonuca vardı.

Matas ve kitabın ortak yazarı aynı zamanda Kanada eski milletvekili ve savcı David Kilgour, 2000-2005 yılları arasında 40.000’nin üzerinde organın Falun Gong uygulayıcılarından zorla alındığı sonucuna varmıştır. Konuyla ilgili kitap yazmış bir başka araştırmacı, Ethan Gutmann ise 2000-2008 yılları arası bu sayının muhtemelen 60.000’nin üzerinde olduğunu söylemiştir. Falun Gong 1999 yılından bu yana Çin’de zulüm gören zihin ve bedeni birlikte geliştiren bir meditasyon uygulamasıdır.

Kararda, İnsan Haklarını Koruma ve Destekleme Olağanüstü Komisyonu bu işkenceye karşı İtalyan hükümeti tarafından bir dizi önlemin alınmasını istedi.

Buna göre, ilk olarak Çin hükümetinden Falun Gong uygulayıcıları da dahil olmak üzere inançları yüzünden tutuklu tüm mahkumların serbest bırakılmasını isteyecek. İkinci olarak, Çinli doktorlar için eğitim programları düzenlenmesini değerlendirecek ve üçüncü olarak, diplomatik ve diğer kanallar aracılığıyla Çin’de organ toplama ve nakil işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini detaylı gösteren bilgiler toplayacak. Son olarak organ ticaretine karışan insanları uluslararası sözleşmelere uygun olarak yargılayacak.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.