Kral Wu – Cennete saygı duyan Zhou Hanedanlığı’nın ilk İmparatoru

King Wu – Zhou Hanedanlığı’nın ilk imparatoru / illüstrasyon: Jessica Chang, Epoch Times

Kral Wu (King Wu), Zhou Krallığı’nın hükümdarı Kral Wen’in (King Wen) oğluydu. Kral Wu, tahta çıktınktan 12 yıl sonra Zhou Hanedanlığı’nı kurdu. (M.Ö. 1122 – M.Ö. 222)

Zhou Hanedalığı, Çin tarihinde çok önemli bir zaman dilimini temsil etmektedir. Zhou Hanedanlığı, Qin Hanedanlığı tarafından M.Ö 221’de fethedilmeden önce, tam 900 sene, 38 imparatoruyla birlikte hüküm sürmüştür.

Zhou Hanedanlığı, sadece Çin tarihinin en uzun hanedanlığı değil, aynı zamanda antik Çin uygarlığının da altın çağını yaşadığı hanedanlık dönemidir. Çin tarihinde, nesilleri etkisi altına alan Konfüçyan ve Taoist felsefeleri, Zhou Hanedanlığı döneminde ortaya çıkmıştır.

Kral Wu ilk hüküm sürmeye başladığında, askeri danışmanı Jiang Ziya’ya, gelecek nesillerin, ataları tarafından kurulmuş olan ulusal temelleri sonsuza dek koruyabilecekleri, dünyada sürdürmesi kolay, yönetmesi basit ve etkili olan bir yöntem olup olmadığını sormuş.

Jiang Ziya, Kral Wu’ya önceki krallardan kalarak nesilden nesile devredilen bir kitapta bir metod olduğunu ve kitabı okumadan önce bu metoda çok açık yürekli ve saygılı bir şekilde yaklaşması gerektiğini söylemiş.

Üç gün sonra, Kral Wu tacını giyerek, doğuya doğru yüzünü vererek, dik bir şekilde ayakta durmuş. Jiang Ziya’dan kitabı kendisine bahşetmesini istemiş. Böylece Jiang Ziya okumaya başlamış: “Her kim ulusunu yönetmekte gayretli olur, cennete saygı duyar, tembellikten ve rahata düşkünlükten kurtulursa, o kişinin yaptığı iş başarılı olacaktır. Her kim görevinde ilgisiz olur ve rahatlığa göz dikerse, o kişinin yaptığı iş başarısız olacaktır. Kişisel isteklerden çok, doğruluk sağduyusu taşıyan bir kişinin işi başarılı olacak, aksi takdirde ise kişi işinde engellerle karşılaşacaktır. İşte bu yol, gelecek nesiller için dünyada sürdürmesi kolay, yönetmesi basit ve etkili olan yöntemdir.”

Bunu duyar duymaz, Kral Wu kendini daha saygılı ve ikna olmuş hissetmiş. Bu cümlelerin aynaya, lavaboya, yastıklara, kapılara ve pencerelere yazılmasını emretmiş, böylece her zaman bu cümlerler onu uyaracak ve cesaretlendirebileceklermiş.

Bir imparator olduğu halde, Kral Wu, hala faydalı öneriler için akıl sorabiliyor ve onları bir emir gibi alarak kendi davranışlarını ve düşüncelerini düzeltmek ve Tanrı’nın niyetini anlayabilmesini sağlayan saf bilgeliğe ulaşabilmek için çabalıyormuş.

Zhou Hanedanlığı böylelikle 900 sene hüküm sürdükten sonra sona erdi. Kurucusu Kral Wu’nun öğretilerini koruyarak, kendi manevi karakterlerini geliştiren ve cennete saygı duyarak insanlara karşı merhametli olan imparatorlara teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili Hikayeler:

Jiang Ziya – Zhou Hanedanlığı’nın kurması için Kral Zhou’ya yardımcı olan danışman

Erdemle ülke yöneten Zhou Kralı Wen

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.