Pekin Su Sıkıntısı Yüzünden Yardım İstiyor

Pekin’in nüfusunun giderek çoğalması su kaynaklarını zorluyor ve yetkilileri bu konuda çevre illerden çözüm aramaya itiyor.

Belediye ile ilgili olaylara bakan Pekin Politik Danışma Heyeti son zamanlarda açıkladığı raporda 2009 ylında Pekin’in nüfusunun 19.72 milyon olduğunu ve bu sayının her yıl 543.000 insan oranında arttığını açıkladı.

Pekin’deki su sıkıntısı probleminin kaynağını araştıran Pekin Çevre Koruma Bürosu’nda görevli bir uzman olan Wang Jian Business China ile  yaptığı bir röportajda  “Şehrin nüfusunun hızlı artışı ve şehrin büyümesi Pekin Şehrinde yaşanan su sıkıntısının ana sebepleridir” diyerek konu ile ilgili yorumda bulundu.

Pekin’e su sağlamak konusunda iki komşu şehir olan Zhangjiakou ve Chengde su kaynaklarını korumak için pirinç yerine bu sene mısır ekmeye başladılar.

Şu anda Pekin’de kişi başına düşen ortalama su miktarı 210 metre küp civarında ve bu oran Çin’de kişi başına düşen su kullanımının onda biri ve dünya ortalamasının kırkta biri.

Pekin’de bulunan Miyun ve Guanting rezervuarları, toplam olarak 4 milyar metreküp ile  şehrin ana su kaynakları durumundaydı . 1990’larda Guanting rezervinin ciddi bir şekilde kirlenmesi ile 1997 yılında içme suyu kaynağı olarak kullanımdan kaldırılmasının ardından Pekin sadece Miyun rezervi ile kaldı. Su Kaynakları Bakanlığına göre, Minyun rezervinin şu andaki depolam kapasitesi yalnızca 770 milyon metre küp.

Şu anda bu kadar sınırlı miktarda yer üstü suları nedeniyle, Pekin, derin yeraltı sularını pompalayarak yer altı su düzeyini su yüzüne çekmeye çalışacak.

Wang Jian “1960’lı yıllarla kıyaslandığında, Pekin yer üstü suları 10.6 milyar metre küp azaldı.  Bu durum çok ciddi problemlere sebep olabilecek çöküntüye yol açacak. Örneğin, kırılan yerlatı boru hatlarının üçte biri bununla bağlanıtlı.”  Dedi.

Bu şartlar altında Pekin komşusu Hebei İlinden yardım istedi.

2008 ylından beri, Eyalet Konseyi’nin müdahalesi ile üç büyük rezerv olan —Gangnan, Huangbizhuang ve Wangkuai— yıllık 264 milyon milyon metre küp suyu Pekin’e pompalamaya başladı.

Hebei İli  Kuraklık ile Mücadele ve Sel Kontrol Ofisi mühendislerinden Wei Zhimin; “Zhangjiakou ve Chengde şehirlerindeki yerel pirinç ekimi mısır ekimi ile tamamen yer değiştirdi ve bu proje Pekin’e büyük miktarlarda su sağlayacak” dedi.

Hebei İlçesi de aynı zamanda su sıkıntısı çekmekte ve Pekin’den daha iyi durumda değil. Wei, Hebei ilinin yaklaşık 8 milyar metre küp eksik olduğunu söyledi.

20. yüzyılın sonunda, Çin’deki 600 şehrin 400 kadarı yetersiz su kaynaklarına sahipken 110 şehir bu konuda ciddi problemlere sahiptir. Çin’in toplam su eksikliği New York’un üç yıllık su kullanımına eşit olan 6 milyar metreküp.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.