Tartışılan AVM Yasası Kabul Edildi

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Alışveriş Merkezlerinin Pazar günleri kapalı olmasıyla ilgili büyük tartışma yaratan Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasalaşan tasarı, alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

Kanunda, alışveriş merkezleri, “Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ya da beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer iş yerleri bulunan, merkezi bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletme” şeklinde tanımlanıyor.

Kanuna göre, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.

Perakende Bilgi Sistemi, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılacak. Perakende işletmeler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek. İzin, Perakende Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Yurtiçinde üretilen ve içecek, gıda, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin adı, unvanı veya markasıyla birlikte üreticinin ad, unvan ya da markasına yer verilecek.

İNDİRİMLİ VE KAMPANYALI SATIŞ

Perakende işletmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. Perakende işletmeler, başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamayacak. Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içerisinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilecek.

ORTAK KULLANIM ALANLARI

Alışveriş merkezleri, Büyük Mağaza, Zincir Mağaza ve Diğer Ticari İşletmeler İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına göre müşterileri için otopark alanı oluşturmakla yükümlü olacak. Satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar arttırmaya ve yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak. Acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulacak. Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacak.

YÖRESEL ÜRÜNLER

AVM’lerde, geleneksel, kültürel ya da sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 2’si oranında yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedelleri, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olmayacak. Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalarda, satış alanlarının en az yüzde 1’ine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla yöresel ürünlerin satışına ayrılacak.

İHA

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.