Kategori Adı

Komünizmin Hayaleti Dünyamıza Nasıl Hükmediyor

Komünizmin hayaleti, Doğu Avrupa’da Komünist Parti’nin dağılmasıyla yok olmadı.

Epoch Times, “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”un yazarları tarafından kaleme alınmış “Komünizmin Hayaleti Dünyamıza Nasıl Hükmediyor?” adlı Çince kitabın çeviri serisini okurlarına sunuyor.

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’daki komünist rejimlerin çöküşü, Doğu ve Batı’daki kapitalist ve komünist taraflar arasında yarım yüzyıl süren Soğuk Savaş’ın sona ermesi anlamına geliyordu. O zamanlar, komünizmin tarihe gömüldüğüne inanan bir çok iyimser vardı.

Ancak üzücü gerçek, kılıf değiştiren komünist ideolojinin dünyaya yerleşmiş olması idi. Çin, Kuzey Kore, Küba ve Vietnam açıkça komünist rejim ile yönetilmekte; Doğu Avrupa ülkelerinde, komünist ideoloji ve adetleri hala önemli bir etkiye sahip; Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde ise sosyalizm, demokrasi ve cumhuriyetçilik kisvesi altında uygulanmakta. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde devlet kurumları, insanların farkında olmadığı komünist etkileri içinde barındırmakta.

Komünizm, savaşı, kıtlığı, katliamı ve zulmü doğurur. Bunlar kendi başlarına yeterince dehşet verici şeylerdir, ama komünizmin yarattığı hasar bunların çok daha ötesindedir. Tarih boyunca diğer tüm sistemlerden farklı olarak, komünizmin değer ve itibar da dahil olmak üzere tüm insanlığa karşı savaş açtığını artık açık bir şekilde birçok insan görmekte.